SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 17 lutego 2024

Karty do gry- gwara wielkopolska DJO


Dzień Języka Ojczystego można wykorzystać do poznania, ale także utrwalania gwary swojego regionu. To nie tylko kultywowanie i poznawanie tradycji, ale także świetna zabawa i nauka w jednym.

Jak nauczyć dzieci podstawowych słów w gwarze wielkopolskiej?
Naszym zdaniem warto i należy to zadanie zrealizować poprzez zabawę oraz wykorzystując ulubione gry. Stąd pomysł na stworzenie kart do gry np. w memo czy  "Piotrusia". Przygotowane przez nas karty mają posłużyć do ćwiczeń w nazywaniu poszczególnych przedmiotów w gwarze wielkopolskiej. Jak je wykorzystać?

Propozycja 1
Rozkładamy karty na stole obrazkiem do dołu, tak aby uczeń nie widział obrzka. Kolejno dzieci odkrywają 2 karty, po to by odszukać parę. Jeśli się to uda można zabrać karty, wygrywa ten kto po zakończeniu gry zbierze najwięcej kart.
Dodatkowo można utrudnić zadanie poprzez np. prośbę o przegłoskowanie wyrazu, przesylabowanie, czy np, odmianę przez przypadki.
Propozycja 2
Podzielmy uczniów na 3-4 osobowe zespoły. Uczniowie rozdają sobie karty. Kolejno pobierają od siebie np. zgodnie z wskazówkami zegara kartę, ale jej nie widząc. Jeśli uzbierają parę, muszą wypowiedzieć to słowo i np. utworzyć liczbę mnogą do danego wyrazu. Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza zbierze wszystkie pary.
KLIKNIJ UTW.ORZ KOPIĘ I EDYTUJ LUB POBIERZ NA SWÓJ KOMPUTER PLIK JPG I W EDYTORZE GRAFIKI EDYTUJ


KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz