SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

czwartek, 16 maja 2019

Aplikacja - Poznaj i dopasuj.


Aby uatrakcyjnić zajęcia rewalidacyjne czy wspomóc terapię dzieci z trudnościami w  spostrzeganiu, skupianiu uwagi i zapamiętywaniu warto sięgnąć po grę  edukacyjną dla dzieci, która nie tylko usprawnia, ale także rozwija pamięć, zdolność logicznego myślenia, umiejętność łączenia faktów, kojarzenia, a nawet płynności i dokładności ruchów.
Gra rozszerza także zasób słownictwa. Jeśli jednak chcemy, aby nasze dziecko poznało słowa w języku obcym, wystarczy wybrać inny z dostępnych w grze języków i cieszyć się edukacją językową dziecka. Dziecko odkrywa otaczający je świat, poznaje przedmioty, ich nazwy oraz dowiaduje się jak są one ze sobą powiązane. Kolorowy świat gry pozwala na pojawienie się uśmiechu na twarzy naszego malucha.

Aplikacja Kids Learn: Explore and Match jest grą edukacyjną dla dzieci, która zakłada, że edukacja może być przyjemnością i zabawą. Składa się ona z trzech trybów:

Tryb LEARN – dziecko dowiaduje się, które przedmioty do siebie pasują. To znakomita pomoc edukacyjna do nauki słów i skojarzeń. Słowa są głównym budulcem praktycznie wszystkich umiejętności. Im więcej słów pozna małe dziecko tym łatwiej będzie mu zdobywać nowe umiejętności. Oprócz poszerzania zasobu słownictwa przedszkolak dzięki trybowi LEARN uczy się prawidłowego kojarzenia, a kolorowe, duże obrazki oraz głos lektora zachęcają malucha do oglądania i słuchania oraz rozwijają jego wyobraźnię. Przedszkolak uczy się i poznaje świat.

Tryb PLAY – po nauce przyszła pora na zabawę. To czego dziecko nauczyło się i zapamiętało z trybu LEARN może teraz wykorzystać. Zadaniem malucha jest dopasowanie do siebie przedmiotów. Podczas wesołej zabawy, dziecko poznaje otaczający je świat. Zabawa ta uczy samodzielności, rozwija aktywność i pomysłowość maluszka oraz pobudza do myślenia. Pomaga również rozwijać jego pamięć oraz uwagę, ponieważ dziecko samo musi skojarzyć poszczególne elementy, których wcześniej się nauczyło. Jeżeli przedszkolak ma trudności z dopasowaniem jakiś elementów zawsze można mu pomóc lub wrócić do trybu edukacyjnego LEARN. Po udanych próbach, dzięki kolorowym balonom i oklaskom dziecko może poczuć satysfakcję i zadowolenie z samego siebie.

Tryb PUZZLE – tutaj małe dziecko rozpoznaje kształt i jego zadaniem jest przeciągniecie elementu, który do danego kształtu pasuje. Za pomocą trybu PUZZLE dziecko rozwija płynność ruchów, zdolność logicznego myślenia i rozpoznawania kształtów. 

Gra edukacyjna dla dzieci ma za zadanie rozwijać dziecko, jednak pamiętajmy o tym, że nigdy nie zastąpi ona rzeczywistej zabawy z rodzicem, wspólnej edukacji, rozmowy czy spaceru. Dobrze jeśli dziecko spędza czas w sposób pożyteczny i rozwijający. Jednak bardzo ważne jest, aby spróbować poświęcić te kilka chwil i gdy dziecko gra, spędzić ten czas razem z nim. Grę na urządzenia z systemem Android pobierz TUTAJ
Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń w zakresie TUS, rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych i w ogóle pracy z uczniami ze SPE!

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń,  to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJPolecamy także nasze karty pracy, które możesz zakupić TUTAJ


🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJ


SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz