SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 4 sierpnia 2019

Awans zawodowy nauczyciela- zmiany, zmiany, zmiany....


Niebawem początek roku szkolnego, a z nim nowe decyzje nauczycieli o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego. Już dzisiaj wiemy, że podczas wakacji nastąpiło kilka zmian w przepisach dotyczących ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. 11 lipca 2019 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw, ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela. 

Jesteśmy ekspertkami ds. awansu zawodowego, dlatego na bieżąco śledzimy zmiany, które w tej przestrzeni edukacyjnej się pojawią i staramy się o nich swoich czytelników informować.

O jakich zmianach powinni wiedzieć nauczyciele na ścieżce awansu, Ci którzy mają zamiar rozpocząć staż od września, ale także wszyscy nauczyciele, którzy będąc w stosunku pracy w każdej chwili mogą zostać opiekunami stażu swoich koleżanek czy kolegów.

Nauczyciel stażysta- zmiany

Najwięcej zmian dotyczy nauczycieli stażystów, którzy są właśnie w trakcje jego trwania, a rozpoczęli go 1 września 2018 roku. Ich staż w trakcie jego trwania został skrócony z 2 lat do 12 miesięcy (przepisy przejściowe tylko dla tych stażystów). W związku z tym kończy się 31 sierpnia 2019r. 


1. Dla kolejnych stażystów, którzy rozpoczną staż 1 września 2019r, będzie on trwał już tylko 9 miesięcy.
2. Powrócono do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego, czyli nie będzie już egzaminu dla nauczycieli stażystów, ale rozmowa kwalifikacyjna. W skład takiej komisji wejdzie dyrektor  lub wicedyrektor szkoły, przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe, a jeżeli zespół
taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole oraz opiekun stażu. W roli obserwatora może także uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny szkołę.
3. Nauczyciel stażysta ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu,  opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego, ( już nie opinii), a dyrektor szkoły,  w ciagu 21 dni przygotowuje ocenę dorobku zawodowego, która może być pozytywna lub negatywna, nie ma już oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu.
4. Stażysta składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 października w roku, w którym skończył staż.
5. Wzrost pensji dla tegorocznego stażysty po otrzymaniu aktu nadania od 1 stycznia 2020r.


Nauczyciel kontraktowy- zmiany

1. Skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

2. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat.
3. Otrzymuje ocenę dorobku zawodowego po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Nauczyciel kontraktowy ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu,  opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania  stopnia nauczyciela mianowanego, ( już nie opinii), a dyrektor szkoły, a w ciagu 21 dni przygotowuje ocenę dorobku zawodowego, która może być pozytywna lub negatywna, nie ma już oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu.
5. Kontraktowy składa wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego do 31 października w roku, w którym skończył staż.

Nauczyciel mianowany- zmiany

1. Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
2. Otrzymuje ocenę dorobku zawodowego po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zamiast oceny pracy.
3. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 

Komisje 
Jeśli chodzi o przebieg komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz dokumentację niezbędną do przedłożenia z wnioskiem o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nie ulega zmianie, z tym, że zamiast oceny pracy dołącza się  potwierdzoną przez dyrektora  kopię oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Jest ona zgodna z poprzednimi przepisami.

Zarówno powinności, jak i wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nie ulegają zmianie, zatem nauczyciele, którzy planują rozpoczęcie stażu od września 2019r.,  na kolejny stopień awansu zawodowego kierują się nimi.Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa i w jaki sposób zaplanować ścieżkę awansu zawodowego?


O tym z pewnością będziemy mówić podczas naszych webinarów, które planujemy juz pod koniec sierpnia i na początku września. 

Zachęcamy też Państwa do skorzystania a z naszych szkoleń stacjonarnych i szkoleń Rad Pedagogicznych. Chętnie przyjedziemy do Państwa szkoły, placówki czy miasta. 
Zachęcamy do kontaktu. specjalni.tik@gmail.com


Proponujemy jeszcze szkolenia z następującej tematyki:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz