SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 5 sierpnia 2019

Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych


Propozycja szkoleń dla rad pedagogicznych

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Szkolenie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Wzory dokumentów oraz praktyczne wskazówki.

2. Zespół Aspergera.

Szkolenie, podczas którego omówiona zostanie specyfika funkcjonowania osób z zespołem Aspergera oraz podane zostaną wskazówki do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

3. Awans zawodowy nauczycieli.

Przepisy, wymagania, dokumentacja i praktyczne wskazówki dla nauczycieli.

4. Kompetencje kluczowe.

Metody aktywizujące w rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej.

5. Wykorzystanie interaktywnej tablicy na zajęciach z uczniami.

Szkolenia warsztatowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolne, nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, pokazujące jak tworzyć materiały edukacyjne na tablicę interaktywną oraz jak wykorzystywać bezpłatne zasoby internetowe.

6. Tworzenie interaktywnych zadań dla uczniów.

Szkolenie warsztatowe, podczas którego nauczyciele nauczą się tworzyć interaktywne zadania, dostosowane do konkretnej grupy uczniów. Do konstruowania cyfrowych ćwiczeń wykorzystają bezpłatne aplikacje i strony internetowe.

7. Szybki sposób na przygotowanie zindywidualizowanych kart pracy.

Szkolenie warsztatowe z wykorzystania bezpłatnych generatorów do tworzenia zindywidualizowanych kart pracy.

8. Interaktywne quizy angażujące uczniów.

Szkolenie warsztatowe, podczas którego nauczyciele nauczą się konstruować interaktywne quizy, ankiety i sprawdziany na bezpłatnych portalach internetowych i aplikacja mobilnych.\

9. Nieszablonowe sposoby na prezentowanie informacji.

Do stworzenia oryginalnej i zapadającej w pamięć  prezentacji warto wykorzystać programy inne niż Power Point. Prowadzące zaprezentują łatwe i bezpłatne aplikacje webowe, w których przygotowanie prezentacji jest intuicyjne i szybkie.

10. Wykorzystanie aplikacji edukacyjnych na tablecie i smartfonie.

Nauczanie z wykorzystanie tabletów i smartfonów jest nie tylko atrakcyjne dla uczniów, ale także angażujące i efektywne. Dlatego warto, aby nauczyciele znali wartościowe, edukacyjne  aplikacje i potrafili je wykorzystywać na zajęciach.

11. Programowanie dla klas 1-3 offline, z wykorzystaniem komputerów i robotów.
12. Programowanie dla klas 4-8 offline, z wykorzystaniem komputerów i robotów.


 Pobierz ofertę szkoleń TUTAJ

 Zapraszamy do współpracy!
www.specjalni.tik@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz