SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 22 listopada 2022

Kostki - opowiedz mi o tym...


Kostki, które przygotowałyśmy dla naszych uczniów można wykorzystać w codziennej pracy z dziećmi,  z młodzieżą, ale także z dorosłymi. Rozdając uczniom lub uczestnikom zajęć kostkę możemy w dynamiczny, kreatywny sposób przeprowadzić rundę otwierającą lub podsumowującą lekcje.
Sprawdzą się podczas zajęć z wychowawcą, lub podczas klasowej dyskusji, którą zaplanujemy po trudnej sytuacji, którą musimy rozwiązać. Każdy uczeń po kolei rzuca kostką i kończy rozpoczęte na  wylosowanej ścianie zdanie.
Kostki możemy wykorzystać zarówno w pracy indywidualnej jak  i grupowej, świetnie sprawdzają się w parach, a nawet większych zespołach.  Taką pomocą dydaktyczną zachęcimy  uczniów do wyrażania swoich opinii, myśli, poszerzania słownictwa, budowania zdań, tworzenia historyjek, a co najważniejsze w kontekście uczniów z SPE, w tym uczniów z autyzmem lub ZA kształtować możemy umiejętności komunikacyjne i społeczne. Dzięki kostkom nasi uczniowie chętnie rozpoczynają rozmowę, włączają się w dyskusje i wyrażają swoje myśli. Nasi uczniowie. klasy 3P na zakończenie lekcji funkcjonowania osobistego i społecznego, której tematem były emocje, wykorzystali kostki do określenia dzisiejszych odczuć związanych z rozpoczęciem ogólnopolskiego projektu i rozmowy z jego uczestnikami.

Podczas lekcji przysposobienia do pracy, uczniowie wykorzystali kostki w końcowej fazie zajęć. Pozwoliło nam to w bardzo szybki sposób uzyskać informację zwrotną na temat przeprowadzonych lekcji. Uczniowie kończąc zdania opowiedzieli: Co zapamiętali z lekcji? Jaka forma zajęć najbardziej im odpowiada i dlaczego? Co sprawiło im największą trudność? Co spodobało im się najbardziej? Wykorzystanie kart pozwala  spojrzeć na lekcję z perspektywy ucznia. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ pomaga zaplanować kolejne zajęcia w taki sposób, aby były nie tylko atrakcyjne ale przede wszystkim efektywne.

Takie kostko możecie tworzyć sami, dostosowując ich tematykę do potrzeb lekcji. 

Własną kostkę możesz stworzyć i pobrać TUTAJ

Pustą kostkę pobierz TUTAJ

Kostki- opowiedz mi o tym pobierz TUTAJ

Jak stworzyć własną kostkę?

Wejdź na stronę https://www.pizap.com/. Wybierz opcję edytuj, a następnie klasyczny.


Wybierz z komputera plik z pustą kostką i dodaj ją do programu. Następnie wstaw tekst, zapisz treści i pobierz na swój komputer. Wydrukuj kostkę, sklej i działaj. Powodzenia!

Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJSzkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Szkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJ


Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz