SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

piątek, 16 lutego 2024

Ortografia na macie- Dzień Języka Ojczystego


Reguły i trudności ortograficzne oraz gramatykę możemy ćwiczyć na różne sposoby. Najbardziej zależy nam na tym, aby te aktywności były kreatywne i każdy uczeń miała szansę na aktywność.

Poprzez zabawę, kreatywne ćwiczenia i aktywne zadania, uczniowie uczą się najbardziej efektywnie. Stąd z okazji Dnia Języka Ojczystego, przygotowałyśmy kilka ćwiczeń na macie edukacyjnej, dzięki której nasi uczniowie w niezwykle atrakcyjny sposób mogą ćwiczyć pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi, utrwalać zasady, poszerzać słownictwo, a przy okazji doskonalić gramatykę. Nie bez znaczenia są tu też ćwiczenia o charakterze terapeutycznym, które dodatkowo wspomagają  logiczne myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową i spostrzeganie.

Nasze propozycje można wykorzystać na macie, ale także na każdej kratownicy, którą możemy wykonać na brystolu.


1. Na początek ćwiczymy odwzorowywanie układu klocków na macie.


2. Ćwiczymy odczytywanie współrzędnych, na których znajdują się klocki.
3. Na pierwszym klocku układamy strzałkę, która oznacza początek i kierunek trasy klocków.


4. Pod każdym układem klocków zakodowane są litery, które w całości tworzą wyrazy.
5. Na jednej macie układamy kod z klocków, na drugiej litery, które utworzą wyraz. Pozostałe pole zakrywamy innymi litrami, by utrudnić zadanie.


6.Ćwiczenie możemy wykonać w odwrotny sposób. Układamy wyrazy na macie, a uczniowie kodują  ich układ za pomocą klocków i współrzędnych.
7. Dodatkowo po odczytaniu każdego odkodowanego wyrazu możemy utrwalać zasady ortograficzne i gramatyczne. Układać z nimi zdania itp.8. Takie aktywności na macie możemy przenieść na kartę pracy. Przykładową kartę udostępniamy do pobrania.


Kartę pobierz TUTAJ


Strzałki do pobrania


KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

4 komentarze: