SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 29 listopada 2022

GENERATOR LISTÓW DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 Przed świętami Bożego Narodzenia warto z uczniami zredagować list do świętego Mikołaja.

W pisaniu listów, celem samym w sobie nie są prośby o prezenty.  Podczas tej aktywności możemy wdrożyć elementy realizujące podstawę programową, ale także doskonalić  i utrwalać przeróżne umiejętności, w tym w zakresie kompetencji emocjonalno- społecznych.

Proponujemy, aby w tym celu wykorzystać bardzo intuicyjny generator pisania listów.

Generator znajduje się na stronie Eduzabawy. 

Jak można zaangażować uczniów?

Na bazie gotowych szablonów dzieci piszą własne, spersonalizowane listy, dzięki czemu precyzują swoje oczekiwania, doskonalą formę wypowiedzi pisemnej jaką jest list, powtarzają zasady pisania listów, poszerzają słownictwo itd. 

Jak zacząć?

1. Wchodzimy na stronę: https://eduzabawy.com/generatory/listow-do-mikolaja/ 

2. Wybieramy generator pisania listów do św. Mikołaja.

3. Otwieramy wybrany szablon.

4. Edytujemy szablon wpisując własne prośby. 

5. Podczas zajęć możemy poprosić chętnych uczniów o przeczytanie swoich listów, możemy nad nimi dyskutować itd. Możemy także stworzyć wirtualną galerię takich listów, które dopniemy do wirtualnej tablicy takiej ja Jamboard, padlet lub wakelet. 


Przykładowy list pobrany ze strony eduzabawy.


Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJSzkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Szkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJ


Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz