SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 4 grudnia 2023

GENERATOR LISTÓW DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 Przed świętami Bożego Narodzenia warto z uczniami zredagować list do świętego Mikołaja.

W pisaniu listów, celem samym w sobie nie są prośby o prezenty.  Podczas tej aktywności możemy wdrożyć elementy realizujące podstawę programową, ale także doskonalić  i utrwalać przeróżne umiejętności, w tym w zakresie kompetencji emocjonalno- społecznych.

Proponujemy, aby w tym celu wykorzystać bardzo intuicyjny generator pisania listów.

Generator znajduje się na stronie Eduzabawy. 

Jak można zaangażować uczniów?

Na bazie gotowych szablonów dzieci piszą własne, spersonalizowane listy, dzięki czemu precyzują swoje oczekiwania, doskonalą formę wypowiedzi pisemnej jaką jest list, powtarzają zasady pisania listów, poszerzają słownictwo itd. 

Jak zacząć?

1. Wchodzimy na stronę: https://eduzabawy.com/generatory/listow-do-mikolaja/ 

2. Wybieramy generator pisania listów do św. Mikołaja.

3. Otwieramy wybrany szablon.

4. Edytujemy szablon wpisując własne prośby. 

5. Podczas zajęć możemy poprosić chętnych uczniów o przeczytanie swoich listów, możemy nad nimi dyskutować itd. Możemy także stworzyć wirtualną galerię takich listów, które dopniemy do wirtualnej tablicy takiej ja Jamboard, padlet lub wakelet. 


Przykładowy list pobrany ze strony eduzabawy.


Polecam bagrolnik na świąteczny czas! Dostępne TUTAJ

Na prośbę Państwa przygotowałyśmy teczkę do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.
Co zawiera nasza teczka?

ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1.Specyfika i charakterystyka funkcjonowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 2.Organizacja pracy z uczniem z z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 3.Dostosowanie wymagań edukacyjnych. 4.WOPFU. 5.IPET. 6.Program zajęć rewalidacyjnych. 7.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 8.Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 9.Przykładowe aktywności i ćwiczenia do pracy z uczniem. 10.Karty pracy.
Ilość stron: 196. E-book w formacie PDF


KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz