SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

środa, 26 maja 2021

AKTYWNA TABLICA - GOTOWE MATERIAŁY NA ZAJĘCIA

Szukasz ciekawych materiałów do pracy z dziećmi ze SPE? Koniecznie odwiedź platformę mTalent i  wypróbuj programy dostosowane do potrzeb i możliwości percepcyjnych dzieci ze SPE. Wśród dostępnych zestawów znajduje się  program ,,Percepcja słuchowa”, który składa się z  zestawu interaktywnych ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową. Sprawdzą się one na zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych  i zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przeznaczone jest dla dzieci od 6 do10 lat i zawiera bogatą gamę ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności.


Atutem programu są dodatkowe materiały do wydrukowania w formie kart pracy, które mogą być dopełnieniem zajęć z terapeutą, jak i zadaniem do wykonania w domu.Kolorowe, atrakcyjne wizualnie interaktywne ćwiczenia, ciekawe ilustracje, dostosowane do wielu dziecka polecenia sprawiają, że uczniowie chętnie wykonują zaproponowane przez nauczyciela zadania.


Korzystanie z programu ułatwia podział materiału na siedem działów:

  • Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków.
  • Sekwencje i rytmy.
  • Słuch fonemowy.
  • Analiza i synteza słuchowa.
  • Pamięć słuchowa.
  • Rymy i zagadki.
  • Zabawy słuchowe.

Prosty i intuicyjny interfejs ułatwia korzystanie z poszczególnych ćwiczeń, jak i całego zestawu. Ponadto dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań graficzno-funkcjonalnych program świetnie nadaje się do pracy z dziećmi z dezintegracją sensoryczną, z dysleksją lub ryzykiem dysleksji, dziećmi nadpobudliwych psychoruchowo, mających kłopoty z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchową.


Uzupełnieniem programu jest zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich takich jak pomoce tradycyjne czy poradnik metodyczny.
Z pewnością jest to wyjątkowa i ciekawa propozycja do pracy z dziećmi ze SPE.


Programy mTalent działaja poprawnie na większości urządzeń typu: tablet, smartfon, komputer stacjonarny, laptop oraz tablicach interaktywnych (Firefox) i na monitorach dotykowych, na systemach Windows, Android oraz iOS. W razie trudności z ich uruchomieniem, nauczyciel może liczyć na nieograniczone wsparcie techniczne (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów.
 
Programy nie są bezpłatne, ale obecnie można je zakupić korzystając z programu Aktywna Tablica, ponieważ  środki pozyskane z dofinansowania, mogą zostać wykorzystane przez placówki na zakup nowoczesnego sprzętu oraz programów i zasobów edukacyjnych, takich jak narzędzia do terapii. 
W programie Aktywna Tablica 2020-2024 dotację otrzymać mogą szkoły podstawowe, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z dofinansowania skorzystać mogą również placówki, w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.
Więcej informacji o programie Aktywna Tablica znajdziesz TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz