SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 1 października 2023

SZKOLNA SPIŻARNIA - POMYSŁ NA PROJEKT ETWINNINGPraktyczne działanie w pracy z uczniami ze SPE przynosi największe rezultaty. 
Uczeń, który jest w centrum działania, ma możliwość aktywnego uczestnictwa w lekcji, ale także podczas realizowanego projektu  ma szansę na najbardziej efektywną naukę.
Dlatego bardzo często w naszej pracy wykorzystujemy metody aktywizujące, w tym projekt edukacyjny. 
Od lat pełnię rolę ambasadora projektu eTwinning, dzieląc się z innymi nauczycielami swoim doświadczeniem na temat realizowanych projektów. 
Moi uczniowie mają dzięki temu ogromne możliwości w zakresie współpracy z uczniami z całej Polski, a nawet poza nią.
W tym roku jednym z projektów, który wdrażamy w naszej szkole, a który nasi uczniowie klasy przysposabiającej do pracy będą mieli szansę realizować jest projekt "Szkolna spiżarnia". 

Opis projektu:

Projekt dla szkół specjalnych, integracyjnych i przyszpitalnych. Jego głównym celem jest współpraca uczniów w zakresie praktycznego działania, przygotowywania jesiennych przetworów z warzyw i owoców. W ramach współpracy powstanie wspólna książka kucharska z przepisami, które skonstruują uczniowie wszystkich szkół. Wspólnie opracują przepisy, wykonają zdjęcia i plany aktywności do wykonania konkretnych przetworów.
Każda ze szkół zorganizuje u siebie szkolną spiżarnię, do współpracy przy jej tworzeniu zaangażuje innych uczniów.


Cele projektu:
 - włączenie uczniów do działań w zakresie praktycznego działania,
- podnoszenie kompetencji i umiejętności praktycznych w zakresie gospodarstwa domowego,
- integracja uczniowe ze SPE,
- wykorzystywanie nowych technologii,
- korzystanie z nowoczesnego sprzętu w zakresie gospodarstwa domowego.

Jak będziemy współpracować?

Będziemy współpracować na platformie eTwinning. Ustalimy wspólne działania, które polegać będą na przygotowywaniu przetworów z warzyw i owoców. Każda szkoła będzie miała za zadanie wykonać 2 wybrane przetwory, opracowanie planu aktywności i opisu przygotowania. Udostępni te przepisy na stronie projektu. Każda ze szkół biorących udział w projekcie, wybierze jeden przepis opracowany przez partnerską szkołę, który wykona u siebie w szkole i relację z przygotowania przetworów opisze na stronie. Wypróbowany przepis zamieści w książce kucharskiej wraz ze zdjęciami i wskazówki do jej wykonania. 
Spis przetworów zamieścimy we wspólnej tabeli. Powstanie elektroniczna oraz drukowana książka kucharska. Ponadto uczestnicy projektu zorganizują w szkole szkolne spiżarnie.

Spodziewane rezultaty:

1. Nabycie umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego i przygotowywania przetworów.
2. Podniesienie kompetencji emocjonalno-społecznych, w zakresie współpracy i współdziałania.
3. Podniesienie własnej wartości i poczucia sprawstwa u uczniów ze SPE.
4. Integracja uczniów ze SPE.
5. Podniesienie kompetencji cyfrowych.
6. Aktywizacja uczniów poprzez praktyczne działania.
7. Stworzenie szkolnej spiżarni.


Projekt trwać będzie 5 tygodni od 27 września do 31 października. 

Na potrzeby projektu powstał blog edukacyjny, na którym na bieżąco opisywać będzie działania projektowe, co ułatwi nam także promocję i upowszechnianie rezultatów projektu.

Jeśli chcesz poznać inne aktywizujące metody pracy z uczniami skorzystaj z naszego szkolenia.

Plakat do projektu wykonał Mateusz Łysek z grupy Belfry bazgrolą i Rysuję dla moich uczniów.KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz