SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 21 września 2021

SZKOLNA SPIŻARNIA - POMYSŁ NA PROJEKT ETWINNINGPraktyczne działanie w pracy z uczniami ze SPE przynosi największe rezultaty. 
Uczeń, który jest w centrum działania, ma możliwość aktywnego uczestnictwa w lekcji, ale także podczas realizowanego projektu  ma szansę na najbardziej efektywną naukę.
Dlatego bardzo często w naszej pracy wykorzystujemy metody aktywizujące, w tym projekt edukacyjny. 
Od lat pełnię rolę ambasadora projektu eTwinning, dzieląc się z innymi nauczycielami swoim doświadczeniem na temat realizowanych projektów. 
Moi uczniowie mają dzięki temu ogromne możliwości w zakresie współpracy z uczniami z całej Polski, a nawet poza nią.
W tym roku jednym z projektów, który wdrażamy w naszej szkole, a który nasi uczniowie klasy przysposabiającej do pracy będą mieli szansę realizować jest projekt "Szkolna spiżarnia". 

Opis projektu:

Projekt dla szkół specjalnych, integracyjnych i przyszpitalnych. Jego głównym celem jest współpraca uczniów w zakresie praktycznego działania, przygotowywania jesiennych przetworów z warzyw i owoców. W ramach współpracy powstanie wspólna książka kucharska z przepisami, które skonstruują uczniowie wszystkich szkół. Wspólnie opracują przepisy, wykonają zdjęcia i plany aktywności do wykonania konkretnych przetworów.
Każda ze szkół zorganizuje u siebie szkolną spiżarnię, do współpracy przy jej tworzeniu zaangażuje innych uczniów.


Cele projektu:
 - włączenie uczniów do działań w zakresie praktycznego działania,
- podnoszenie kompetencji i umiejętności praktycznych w zakresie gospodarstwa domowego,
- integracja uczniowe ze SPE,
- wykorzystywanie nowych technologii,
- korzystanie z nowoczesnego sprzętu w zakresie gospodarstwa domowego.

Jak będziemy współpracować?

Będziemy współpracować na platformie eTwinning. Ustalimy wspólne działania, które polegać będą na przygotowywaniu przetworów z warzyw i owoców. Każda szkoła będzie miała za zadanie wykonać 2 wybrane przetwory, opracowanie planu aktywności i opisu przygotowania. Udostępni te przepisy na stronie projektu. Każda ze szkół biorących udział w projekcie, wybierze jeden przepis opracowany przez partnerską szkołę, który wykona u siebie w szkole i relację z przygotowania przetworów opisze na stronie. Wypróbowany przepis zamieści w książce kucharskiej wraz ze zdjęciami i wskazówki do jej wykonania. 
Spis przetworów zamieścimy we wspólnej tabeli. Powstanie elektroniczna oraz drukowana książka kucharska. Ponadto uczestnicy projektu zorganizują w szkole szkolne spiżarnie.

Spodziewane rezultaty:

1. Nabycie umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego i przygotowywania przetworów.
2. Podniesienie kompetencji emocjonalno-społecznych, w zakresie współpracy i współdziałania.
3. Podniesienie własnej wartości i poczucia sprawstwa u uczniów ze SPE.
4. Integracja uczniów ze SPE.
5. Podniesienie kompetencji cyfrowych.
6. Aktywizacja uczniów poprzez praktyczne działania.
7. Stworzenie szkolnej spiżarni.


Projekt trwać będzie 5 tygodni od 27 września do 31 października. 

Na potrzeby projektu powstał blog edukacyjny, na którym na bieżąco opisywać będzie działania projektowe, co ułatwi nam także promocję i upowszechnianie rezultatów projektu.

Jeśli chcesz poznać inne aktywizujące metody pracy z uczniami skorzystaj z naszego szkolenia.

Plakat do projektu wykonał Mateusz Łysek z grupy Belfry bazgrolą i Rysuję dla moich uczniów.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz