SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 13 czerwca 2023

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA- KTO PO NOWEMU, KTO PO STAREMU?Przygotowania do zawodu nauczyciela  - 3 lata i 9 miesięcy, w wymiarze skróconym 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy oraz nauczyciela, który przed zatrudnieniem w szkole w Polsce prowadził zajęcia w szkole za granicą.   

  • Nauczyciele, którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, ale nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują na starych zasadach (art. 10 ust. 1 projektu ustawy). 

Warto też wiedzieć o tym , że jeśli nauczyciel nie rozpoczął stażu na stopień mianowanego przed 1 września 2021 r., wówczas jego staż zostanie skrócony o rok (art. 10 ust. 2 projektu ustawy). 

Pamiętać też trzeba, że okres przerwy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego nie został skrócony. Taki nauczyciel może rozpocząć  staż po upływie okresu zatrudnienia trwającego 2 lata – licząc od dnia uzyskania stopnia kontraktowego i będzie musiał złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu  z planem rozwoju zawodowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

  • Nauczyciel, który odbył staż na kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy, który zakończył się 31 sierpnia 2019, będzie mógł rozpocząć staż na stopień mianowanego we wrześniu 2022 r. Staż ten potrwa tylko 9 miesięcy.
  • Nauczyciele, którzy przed 1 września 2022 r. rozpoczęli już staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali tego stopnia awansu, będą realizowali awans na starych zasadach.
  • Nauczyciele, którzy uzyskali już bądź uzyskają na starych zasadach stopień mianowanego i do 1 września 2022 r. nie rozpoczynają stażu na stopień dyplomowanego, tego stażu nie będą już musieli realizować. Rozpocznie się okres przepracowania.
Nauczyciel, który zaś złoży wniosek w dniu 1 września 2022 r., wtedy rozpocznie staż na starych zasadach. Jeżeli tego nie zrobi, wtedy nie będzie już realizował stażu. Po upływie odpowiedniego okresu zatrudnienia będzie mógł wnioskować o nadanie stopnia dyplomowanego bez wcześniejszego odbywania stażu. Jakie to okresy? 

O tym wszystkim szczegółowo opowiadamy na szkoleniach, których bezpłatne  nagrania znajdują się na naszej platformie. 

Nagrania szkoleń TUTAJ


Przygotowałyśmy też mnóstwo materiałów dla nauczycieli, którzy są na ścieżce awansu. 

Materiały znajdują się TUTAJ

☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?

☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?

☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wskazówki i wybrane aktywności.
3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.
Ilość stron: 54
E-book w formacie PDF

E-book zakupisz TUTAJ
Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?
Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?
Polecamy nasz e-obok.


1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wybrane strategie uczenia się.
3. Propozycja ćwiczeń.
4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?
Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!
ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
2. Programy zajęć rewalidacyjnych.
3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych
4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.
5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.
6. Generatory do tworzenia kart pracy.
7. Karty pracy.
Ilość stron: 220
E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ
 

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ
Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Pakiet kart zamówisz TUTAJSPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ


Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz