SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 31 lipca 2022

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA- KTO PO NOWEMU, KTO PO STAREMU?


Wielu z nas już dzisiaj zastanawia się nad tym, jak będą sprecyzowane nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli? Czekamy na wejście w życie nowych przepisów i wielu z nas chciałoby wiedzieć kto będzie kontynuował swoją ścieżkę  awansu na starych zasadach, a kto już według nowych przepisów.

Prezentujemy kilka informacji na ten temat, które pojawiły się jako projekty zmian.

  • Przygotowania do zawodu nauczyciela  - 3 lata i 9 miesięcy, w wymiarze skróconym 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy oraz nauczyciela, który przed zatrudnieniem w szkole w Polsce prowadził zajęcia w szkole za granicą.   
  • Nauczyciele, którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, ale nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują na starych zasadach (art. 10 ust. 1 projektu ustawy). 

Warto też wiedzieć o tym , że jeśli nauczyciel nie rozpoczął stażu na stopień mianowanego przed 1 września 2021 r., wówczas jego staż zostanie skrócony o rok (art. 10 ust. 2 projektu ustawy). 

Pamiętać też trzeba, że okres przerwy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego nie zostanie skrócony. Taki nauczyciel może rozpocząć  staż po upływie okresu zatrudnienia trwającego 2 lata – licząc od dnia uzyskania stopnia kontraktowego i będzie musiał złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu  z planem rozwoju zawodowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

  • Nauczyciel, który odbył staż na kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy, który zakończył się 31 sierpnia 2019, będzie mógł rozpocząć staż na stopień mianowanego we wrześniu 2022 r. Staż ten potrwa tylko 9 miesięcy.
  • Nauczyciele, którzy przed 1 września 2022 r. rozpoczęli już staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali tego stopnia awansu, będą realizowali awans na starych zasadach.
  • Nauczyciele, którzy uzyskali już bądź uzyskają na starych zasadach stopień mianowanego i do 1 września 2022 r. nie rozpoczną stażu na stopień dyplomowanego, tego stażu nie będą już musieli realizować.
Nauczyciel, który zaś złoży wniosek w dniu 1 września 2022 r., wtedy rozpocznie staż na starych zasadach. Jeżeli tego nie zrobi, wtedy nie będzie już realizował stażu. Po upływie odpowiedniego okresu zatrudnienia będzie mógł wnioskować o nadanie stopnia dyplomowanego bez wcześniejszego odbywania stażu. Jakie to okresy? 

O tym wszystkim szczegółowo opowiemy na szkoleniu, które odbędzie się 10 sierpnia, na które już dziś zapraszamy!

Zapisz się tutaj


Szukasz sprawdzonych szkoleń?
Skorzystaj z naszej platformy szkoleniowej i nagrań oraz materiałów, do których po wykupieniu będziesz miał dostęp przez pół roku.Jeśli szukasz szkoleń dla Rad Pedagogicznych skorzystaj z oferty Akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz