SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 7 sierpnia 2022

Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego od 1 września 2022

 


Weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zadań i obowiązków pedagoga specjalnego. Przepisy dotyczące jego zadań wchodzą w życie 1 września 2022 r. Jakie to przepisy?

Pedagog specjalny ma realizować następujące zadania:

1. Współpracować z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2. Współpracować z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy będzie mi.n. 

- rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,

- diagnozować  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo

 w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

3. Wspierać nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych 

stron. 

4. Udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

5. Współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym 

np. z ;

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

- placówkami doskonalenia nauczycieli,

- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

- pracownikiem socjalnym,

- asystentem rodziny,

- kuratorem sądowym i innymi.


Jak to zrobić i jak zaplanować swoją pracę jako pedagog specjalny?


O tym wszystkim opowiedziałyśmy podczas BEZPŁATNEGO WEBINARU

Szkolenie możesz obejrzeć bezpłatnie TUTAJ

I TUTAJ

Plan szkolenia:


- Podstawy prawne funkcjonowania w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych pedagoga specjalnego, w tym kawalifikacje.

- Pensum pedagoga specjalnego.

-Jak prawidłowo ustalić liczbę etatów?

- Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego.

- Przykłady dobrych praktyk w kontekście zadań pedagoga specjalnego.

- Przykładowa dokumentacja pedagoga specjalnego.
Jeśli chcielibyście Państwo otrzymać certyfikat udziału w szkoleniu oraz przygotowane materiały, przydatne do pracy pedagoga specjalnego takie jak:

- generator pensum pedagoga specjalnego,

- przykłady wsparcia nauczycieli,

- przykładowy kalendarz/ plan pedagoga specjalnego,

- przykładowy szablon IPET, WOPFu oraz analizę efektywności podejmowanych działań,

 wówczas  prosimy o wykupienie tych materiałów TUTAJ             ZAPISZ SIĘ TUTAJ, CHCĄC UZYKAĆ ZAŚWIADCZENIE I MATERIAŁY!


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
  • w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
  • publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
  • w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
  • w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593).

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań, zabaw i gier podczas zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej , a także w ramach zajęć rewalidacyjnych zakup naszą teczkę cz. II. Znajdziesz w niej ponadto generatory do tworzenia kart pracy oraz gotowe karty pracy.


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJWięcej szczegółów oraz materiałów na temat dokumentowania pracy pedagoga specjalnego uzyskasz na bezpłatnym  webinarium 7 listopada 2022 r. TUTAJ lub TUTAJ

 ZAGADNIENIA:

1. Dziennik specjalisty – pedagoga specjalnego- zapisy.
2. Prowadzenie dzienników zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Prowadzenie dziennika zajęć rewalidacyjnych.

Istnieje także możliwość zakupu materiałów.

PŁATNE MATERIAŁY DO SZKOLENIA:
1. Przykładowy plan pracy pedagoga specjalnego.
2. Przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych. 
3. Przykładowe zapisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych.
4. Przykładowe programy zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Przykładowe zapisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych.  
6. Przykładowe zapisy w dzienniku pedagoga specjalnego.
7. Certyfikat

Na płatne materiały zapisz się TUTAJ lub TUTAJSzkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJSzkolenia  i oferta Rad Pedagogicznych TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz