SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 7 sierpnia 2022

Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego od 1 września 2022

 


Weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zadań i obowiązków pedagoga specjalnego. Przepisy dotyczące jego zadań wchodzą w życie 1 września 2022 r. Jakie to przepisy?

Pedagog specjalny ma realizować następujące zadania:

1. Współpracować z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2. Współpracować z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy będzie mi.n. 

- rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,

- diagnozować  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo

 w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

3. Wspierać nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych 

stron. 

4. Udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

5. Współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym 

np. z ;

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

- placówkami doskonalenia nauczycieli,

- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

- pracownikiem socjalnym,

- asystentem rodziny,

- kuratorem sądowym i innymi.


Jak to zrobić i jak zaplanować swoją pracę jako pedagog specjalny?


O tym wszystkim opowiedziałyśmy podczas BEZPŁATNEGO WEBINARU

Szkolenie możesz obejrzeć bezpłatnie TUTAJ

I TUTAJ

Plan szkolenia:


- Podstawy prawne funkcjonowania w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych pedagoga specjalnego, w tym kawalifikacje.

- Pensum pedagoga specjalnego.

-Jak prawidłowo ustalić liczbę etatów?

- Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego.

- Przykłady dobrych praktyk w kontekście zadań pedagoga specjalnego.

- Przykładowa dokumentacja pedagoga specjalnego.
Jeśli chcielibyście Państwo otrzymać certyfikat udziału w szkoleniu oraz przygotowane materiały, przydatne do pracy pedagoga specjalnego takie jak:

- generator pensum pedagoga specjalnego,

- przykłady wsparcia nauczycieli,

- przykładowy kalendarz/ plan pedagoga specjalnego,

- przykładowy szablon IPET, WOPFu oraz analizę efektywności podejmowanych działań,

 wówczas  prosimy o wykupienie tych materiałów TUTAJ             ZAPISZ SIĘ TUTAJ, CHCĄC UZYKAĆ ZAŚWIADCZENIE I MATERIAŁY!


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
  • w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
  • publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
  • w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
  • w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593).Zbliża się nowy rok szkolny. W związku z tym nowe wyzwania i plany rozwoju szkoły.
Odpowiadając na Państwa potrzeby zorganizowaliśmy Ogólnopolską Konferencję dla Dyrektorów i Wicedyrektorów w formie on-line.
✅Konferencja odbędzie się 16 września 2022 r.
✅Poruszymy 9. bardzo ważnych tematów, które wpłyną na efektywną pracę całego grona pedagogicznego i pracowników szkoły, w nowym roku szkolnym 2022/2023.
✅Prelegentami są doświadczeni nauczyciele, inspiratorzy, praktycy i eduentuzjaści.
Jakie tematy poruszymy❓
▶️ Budowanie i integrowanie zespołu.
▶️ Jak nie dać się wypaleniu zawodowemu.
▶️ Laboratoria Przyszłości w praktyce.
▶️ Nowy awans zawodowy- jak zaplanować ścieżkę rozwoju.
▶️ Nowa ocena pracy nauczyciela.
▶️ Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego.
▶️ Edukacja włączająca.
▶️ Dodatkowa oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.
▶️ Myślenie wizualne- sketchnoting.

Zapisz się TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz