SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

środa, 8 maja 2024

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania UczniaWielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia opracowuje co najmniej dwa razy w roku szkolnym zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z danym uczniem.

Dokonując WOPFU zespół uwzględnia w szczególności:

 • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
 • zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli wspomagających, specjalistów lub pomocy nauczyciela, w zależności od potrzeb;
 • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych bądź trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające to funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkolnym;
 • w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia w grupie liczącej do 5 uczniów określa także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia   realizowane wspólnie z klasą oraz efekty działań podejmowanych w celu przezwyciężenia tych trudności.
Dokonując WOPFU zespół uwzględnia również ocenę efektywności realizowanego IPET-u.
W pracach zespołu mają prawo uczestniczyć rodzice lub pełnoletni uczeń. O terminie każdego spotkania powiadamia ich dyrektor w sposób przyjęty w danej szkole.

W razie potrzeby WOPFU dokonuje się we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia- z innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka.

Kopia oceny poziomu funkcjonowania ucznia przekazywana jest przez szkołę rodzicom lub pełnoletniemu uczniowi.


 
                                                   Przykładowe WOPFU dostępne TUTAJ

Pomocne materiały w pracy z uczniami ze SPEJeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz