SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 9 października 2022

Pedagog specjalny w przedszkolu i szkole - KURS


Jeżeli jesteś pedagogiem specjalnym i szukasz materiałów oraz szkoleń, które wzbogacą twój warsztat pracy,  skorzystaj z naszego kursu. Kurs zawiera przeszło 20 godzin szkoleń, materiały do edycji oraz pliki w formacie pdf. Ponadto przykłady dobrych praktyk, które będą wskazówką do  kreatywnej i innowacyjnej pracy z uczniem ze SPE. 

Kurs zawiera następujące zagadnienia:

I. Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego. – dostęp bezpłatny 

ZAGADNIENIA:

1. Obowiązki pedagoga specjalnego.
2. Liczba specjalistów
3. Obliczanie liczby etatów specjalistów..
4. Kwalifikacje pedagoga specjalnego.

II. Organizacja zajęć pedagoga specjalnego – dostęp bezpłatny

ZAGADNIENIA:

1. Zajęcia rewalidacyjne. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
2. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
3. Generatory do tworzenia kart pracy.

4. Dziennik pedagoga specjalnego.

III. Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

ZAGADNIENIA:

1. Specyfika funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Dokumentacja i organizacja nauczania.
3. Motywacja, integracja – jak pracować z uczniami w zespole klasowym. Przykłady dobrych praktyk.
4. Nowe technologie w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. Przykłady narzędzi i aplikacji, które nauczyciel wykorzysta w pracy z uczniem.

IV. Praca z uczniem z zespołem Aspergera.

ZAGADNIENIA:

1. Specyfika funkcjonowania ucznia z ZA..
2. Dokumentacja i organizacja nauczania.
3. Motywacja, integracja – jak pracować z uczniami w zespole klasowym. Przykłady dobrych praktyk.
4. Nowe technologie w pracy z uczniem z ZA. Przykłady narzędzi, aplikacji i programów, które nauczyciel wykorzysta w pracy z uczniam.

V. Praca z uczniem z dysleksją.

ZAGADNIENIA:

1. Czym jest dysleksja rozwojowa i jej rodzaje.
2. Otwarte Zasoby Edukacyjne z materiałami edukacyjnymi.
3. Przykłady ciekawych sposobów wykorzystania TIK na zajęciach z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
4. Aplikacje i platformy webowe do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych.
5. Generatory on-line do konstruowania kart pracy, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową.

VI. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

ZAGADNIENIA:

1. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Dokumentacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. .
3. Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
4. Narzędzia TIK w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością głęboką.

VII. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

ZAGADNIENIA:

1. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych.
2. Planowanie pracy z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych.
3. Narzędzia TIK do przygotowania ćwiczeń i materiałów edukacyjnych oraz zestawy gotowych ćwiczeń i kart pracy.
4. Sposoby dokumentowania pracy rewalidatora, w tym programy zajęć rewalidacyjnych.

VIII. TUS na zajęciach rewalidacyjnych.

ZAGADNIENIA:

1. Czym jest TUS?
2. Jak rozwijać kompetencje społeczne, w tym komunikacyjne na zajęciach rewalidacyjnych?
3. Przykładowe aktywności, gry, ćwiczenia i zadania na zajęciach rewalidacyjnych w ramach TUS.
4. Narzędzia TIK wspierające rozwój kompetencji emocjonalno- społecznych.
5. Konstruowanie kart pracy na zajęcia rewalidacyjne w ramach rozwijania kompetencji społecznych.

IX. Organizacja i dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ZAGADNIENIA:

1. Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dokumentacja zajęć z ppp.
3. Konstruowanie IPET oraz WOPFU- przykładowe materiały.
4. Ewaluacja i analiza zakresu i sposobów dostosowań- dokumentacja.

X. Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ZAGADNIENIA:

  1. Przepisy prawa oświatowego.
  2. Ewaluacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  3. Przykładowy arkusz analizy- jak go skonstruować?
  4. Analiza efektywności podejmowanych działań w zakresie IPET i WOPFU oraz ewaluacja zakresu i sposobu dostosowań.

Link do kursu znajdziesz  TUTAJ
Jeżeli szukasz materiałów do pracy pedagoga specjalnego, to znajdziesz je także na naszej stronie w TECZCE PEDAGOGA SPECJALNEGO cz. 2


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz