SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 26 listopada 2022

INNOWACJA PEDAGOGICZNA- TUS W 3D I BLOG INNOWACJIOd października uczniowie z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym, w klasie przysposabiającej do pracy, realizują innowację pedagogiczną.

Dotyczy ona rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych poprzez TUS z wykorzystaniem sprzętu z programu "Laboratoria Przyszłości", w szczególności z elementami druku 3D poprzez wytwory długopisami 3D.

Ucząc się odpowiednich zachowań społecznych, pracy nad emocjami i komunikacją przygotowujemy wytwory długopisem 3D, na ich bazie animacje, prezentacje, komiksy i ciekawe aktywności.

Innowacja jest odpowiedzią na potrzeby uczniów, ale także ich preferowane aktywności, które muszą być atrakcyjne i dostosowane do wieku uczniów. Mają być też fantastycznym, naturalnym uzupełnieniem tradycyjnych metod, form i aktywności w procesie Treningu Umiejętności Społecznych.


Czym jest innowacja pedagogiczna przeczytacie TUTAJ

Opis innowacji pedagogicznej jest TUTAJ


Aby na bieżąco dokumentować pracę uczniów, ich działania, aktywności i postępy, ale także żeby wzmacniać ich pracę, poczucie sukcesu, sprawstwo, a ponadto aby dzielić się naszymi pomysłami, inspiracjami i dać też radość rodzicom powstał blog do dokumentowania naszej innowacji.


BLOG INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ
Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJSzkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Szkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJ


Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz