SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

środa, 14 lutego 2024

INNOWACJA PEDAGOGICZNA- TUS W 3D I BLOG INNOWACJIOd października uczniowie z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym, w klasie przysposabiającej do pracy, realizują innowację pedagogiczną.

Dotyczy ona rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych poprzez TUS z wykorzystaniem sprzętu z programu "Laboratoria Przyszłości", w szczególności z elementami druku 3D poprzez wytwory długopisami 3D.

Ucząc się odpowiednich zachowań społecznych, pracy nad emocjami i komunikacją przygotowujemy wytwory długopisem 3D, na ich bazie animacje, prezentacje, komiksy i ciekawe aktywności.

Innowacja jest odpowiedzią na potrzeby uczniów, ale także ich preferowane aktywności, które muszą być atrakcyjne i dostosowane do wieku uczniów. Mają być też fantastycznym, naturalnym uzupełnieniem tradycyjnych metod, form i aktywności w procesie Treningu Umiejętności Społecznych.


Czym jest innowacja pedagogiczna przeczytacie TUTAJ

Opis innowacji pedagogicznej jest TUTAJ


Aby na bieżąco dokumentować pracę uczniów, ich działania, aktywności i postępy, ale także żeby wzmacniać ich pracę, poczucie sukcesu, sprawstwo, a ponadto aby dzielić się naszymi pomysłami, inspiracjami i dać też radość rodzicom powstał blog do dokumentowania naszej innowacji.


BLOG INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ
Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJ

KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz