SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 16 września 2023

TUS i rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznychRozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych, w obecnej rzeczywistości jest dla każdego nauczyciela i terapeuty priorytetowym zadaniem. Wielu uczniów potrzebuje wsparcia w rozwiązaniu jego problemów, zrozumieniu szybko zachodzących zmian w pandemicznej, a teraz także w wojennej rzeczywistości. 

Możemy to robić na wiele sposobów, wykorzystując naturalne przestrzenie i środowisko społeczne, współpracę w grupie, indywidualną terapię, ale także karty pracy, gry planszowe, dyskusję, dramę, symulacje i scenki sytuacyjne. Warto również sięgać w tym temacie po nowoczesne rozwiązania, które interesują i żywo zajmują nasze dzieci. W ostatnim czasie są tą na pewno nowe technologie i wydruki 3D, którym warto nadać drugie życie i pokazać ich użyteczność oraz niestandardowe i kreatywne zastosowanie.

Pamiętajmy, że trening umiejętności społecznych i rozwijanie tych kompetencji polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych (czyli konkretnych zachowań, które znajdą zastosowanie w konkretnej/ zaistniałej sytuacji społecznej –ZACHOWANIA DOCELOWE). Ponadto na zastępowaniu zachowań nieadekwatnych społecznie (czyli tworzeniu zachowań pożądanych, akceptowanych społecznie –ZACHOWANIA ZASTĘPCZE / PRZYSTANKOWE / PLASTROWE).

Jakie działania możemy podejmować w ramach TUS i zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne?

 Celem zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne jest modyfikacja zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Powyższe cele osiągane są przez:

- uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb,

- trening umiejętności komunikacyjnych,

- wyrażanie krytyki i reagowania na krytykę,

- odmawianie i stawianie granic, asertywność,

- zmianę zachowań na bardziej efektywne społecznie,

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

- poznanie metod radzenia sobie z emocjami,

- pracę nad przestrzeganiem zasad,

- uczenie odreagowania napięć emocjonalnych,

- radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,

- określanie, definiowanie i wykorzystywanie mocnych stron ucznia,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Najczęściej realizowanym obszarem podczas takich zajęć, szczególnie z uczniami młodszymi są emocje. Doskonalimy umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji poprzez:

- zapewnienie właściwego środowiska do nazywania i okazywania emocji,
- różnorodność emocji,
- współodczuwanie emocji przez innych realizatorów,
- niwelowanie nieprzyjemnych emocji przez współpracę, wsparcie i poczucie sukcesu,
- definiowanie porażki, którą wspólnie można przekuć w sukces,
- naturalne nawiązywanie relacji,
- praktyczne działanie, które sprzyja kształtowaniu relacji i nawiązywaniu znajomości,
- brak oceniania naszych działań,  co stwarza warunki do doświadczania,
różnorodność realizatorów,
- budowanie poczucia własnej wartości, dostrzeganie swoich mocnych stron- doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami przyjemnymi i nieprzyjemnymi.

Podczas ostatnich zajęć nasi uczniowie przygotowali animację pt. "Razem lepiej". 
Rozmawialiśmy o tym, jak ważna jest pomoc, przyjaźń w szkole i uważność na innych. Już wiemy dlaczego niektórzy czują się w szkole źle i wykluczeni. Przygotowując animację wykorzystaliśmy wydruki 3D, wykonane długopisami 3D.Na kolejnej lekcji rozmawialiśmy o tym jak ważni są dla nas koledzy i koleżanki i że przy wspólnych aktywnościach, życzliwości i uważności na drugiego człowieka towarzyszą nam przyjemne emocje. Uczyliśmy się je rozróżniać i nazywać.Dobre praktyki w zakresie TUS i zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno społeczne


1. Nazywanie emocji.
2. Sytuacje kryzysowe.
4. Mocne strony5. Animacja.6. Innowacja pedagogiczna.


7. TIK i kostki.
Pomocne materiały w pracy z uczniami ze SPE


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz