SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 2 kwietnia 2023

TUS i rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznychRozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych, w obecnej rzeczywistości jest dla każdego nauczyciela i terapeuty priorytetowym zadaniem. Wielu uczniów potrzebuje wsparcia w rozwiązaniu jego problemów, zrozumieniu szybko zachodzących zmian w pandemicznej, a teraz także w wojennej rzeczywistości. 

Możemy to robić na wiele sposobów, wykorzystując naturalne przestrzenie i środowisko społeczne, współpracę w grupie, indywidualną terapię, ale także karty pracy, gry planszowe, dyskusję, dramę, symulacje i scenki sytuacyjne. Warto również sięgać w tym temacie po nowoczesne rozwiązania, które interesują i żywo zajmują nasze dzieci. W ostatnim czasie są tą na pewno nowe technologie i wydruki 3D, którym warto nadać drugie życie i pokazać ich użyteczność oraz niestandardowe i kreatywne zastosowanie.

Pamiętajmy, że trening umiejętności społecznych i rozwijanie tych kompetencji polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych (czyli konkretnych zachowań, które znajdą zastosowanie w konkretnej/ zaistniałej sytuacji społecznej –ZACHOWANIA DOCELOWE). Ponadto na zastępowaniu zachowań nieadekwatnych społecznie (czyli tworzeniu zachowań pożądanych, akceptowanych społecznie –ZACHOWANIA ZASTĘPCZE / PRZYSTANKOWE / PLASTROWE).

Jakie działania możemy podejmować w ramach TUS i zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne?

 Celem zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne jest modyfikacja zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Powyższe cele osiągane są przez:

- uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb,

- trening umiejętności komunikacyjnych,

- wyrażanie krytyki i reagowania na krytykę,

- odmawianie i stawianie granic, asertywność,

- zmianę zachowań na bardziej efektywne społecznie,

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

- poznanie metod radzenia sobie z emocjami,

- pracę nad przestrzeganiem zasad,

- uczenie odreagowania napięć emocjonalnych,

- radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,

- określanie, definiowanie i wykorzystywanie mocnych stron ucznia,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Najczęściej realizowanym obszarem podczas takich zajęć, szczególnie z uczniami młodszymi są emocje. Doskonalimy umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji poprzez:

- zapewnienie właściwego środowiska do nazywania i okazywania emocji,
- różnorodność emocji,
- współodczuwanie emocji przez innych realizatorów,
- niwelowanie nieprzyjemnych emocji przez współpracę, wsparcie i poczucie sukcesu,
- definiowanie porażki, którą wspólnie można przekuć w sukces,
- naturalne nawiązywanie relacji,
- praktyczne działanie, które sprzyja kształtowaniu relacji i nawiązywaniu znajomości,
- brak oceniania naszych działań,  co stwarza warunki do doświadczania,
różnorodność realizatorów,
- budowanie poczucia własnej wartości, dostrzeganie swoich mocnych stron- doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami przyjemnymi i nieprzyjemnymi.

Podczas ostatnich zajęć nasi uczniowie przygotowali animację pt. "Razem lepiej". 
Rozmawialiśmy o tym, jak ważna jest pomoc, przyjaźń w szkole i uważność na innych. Już wiemy dlaczego niektórzy czują się w szkole źle i wykluczeni. Przygotowując animację wykorzystaliśmy wydruki 3D, wykonane długopisami 3D.Na kolejnej lekcji rozmawialiśmy o tym jak ważni są dla nas koledzy i koleżanki i że przy wspólnych aktywnościach, życzliwości i uważności na drugiego człowieka towarzyszą nam przyjemne emocje. Uczyliśmy się je rozróżniać i nazywać.Dobre praktyki w zakresie TUS i zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno społeczne


1. Nazywanie emocji.
2. Sytuacje kryzysowe.
4. Mocne strony5. Animacja.6. Innowacja pedagogiczna.


7. TIK i kostki.


Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJSzkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Szkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJ


Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJPolecamy także nasze karty pracy, które możesz zakupić TUTAJ


🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz