SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 15 maja 2022

TUS- przygotowanie buziek emocjiCzym  jest TUS i dla kogo przeznaczony?

Trening Umiejętności Społecznych to ważny element zajęć w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie,  z osobami ze spektrum autyzmu, ale także z zespołem Downa i wszystkimi, którzy mają trudności w funkcjonowaniu społecznym. 

Trening umiejętności społecznych polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych (czyli konkretnych zachowań, które znajdą zastosowanie w konkretnej/ zaistniałej sytuacji społecznej –ZACHOWANIA DOCELOWE).

Ponadto na zastępowaniu zachowań nieadekwatnych społecznie (czyli tworzeniu zachowań pożądanych, akceptowanych społecznie –ZACHOWANIA ZASTĘPCZE / PRZYSTANKOWE / PLASTROWE).

Celem TUS jest modyfikacja zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Powyższe cele osiągane są przez:

- uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb,

- trening umiejętności komunikacyjnych,

- wyrażanie krytyki i reagowania na krytykę,

- odmawianie i stawianie granic, asertywność,

- zmianę zachowań na bardziej efektywne społecznie,

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

- poznanie metod radzenia sobie z emocjami,

- pracę nad przestrzeganiem zasad,

- uczenie odreagowania napięć emocjonalnych,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.


Jak zaplanować zajęcia z TUS ?


- wcześniej należy zdiagnozować potrzeby, trudności, ale też mocne strony,

- warto organizować zajęcia grupowe,

- stworzyć właściwą atmosferę,

- przygotować odpowiednie pomieszczenie,

- tematykę i rodzaj ćwiczeń ustalać na bieżąco do potrzeb uczestników,

- określić to,  nad jaką umiejętnością będziemy pracować,

- demonstrować i modelować właściwie daną umiejętność,

- określić cele przystankowe,

- nagradzać, wzmacniać i dawać informację zwrotną,

- czas dostosować do kompetencji uczestnika zajęć.


Elementy zajęć z TUS

- Podstawowe umiejętności prospołeczne: postawa ciała, głos, kontakt wzrokowy, mimika.

- Wspólna zabawa, czyli wybór, odkładanie zabawki, kontrola czasu, porządkowanie po sobie miejsca zabawy. Nauka wygrywania, przegrywania, kompromisu, gratulowania wygranemu.

- Emocje: nazywanie, określanie, mówienie o emocjach, panowanie nad emocjami, radzenie sobie z nimi.

- Komunikacja werbalna i niewerbalna. Dyskutowanie, zadawanie pytań.

- Reagowanie i rozwiązyanie trudnych sytuacji w szkolem, w domu i poza nim. (zaczepki, podpuszczanie, asertywność, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi).

Tydzień z Treningiem Umiejętności Społecznych w klasie 1Pb rozpoczęliśmy od przygotowania pomocy dydaktycznych- emotikonów, które będziemy wykorzystywać w ramach takich zajęć, ale także na podczas zajęć rewalidacyjnych polegających na rozwijaniu umiejętności emocjonalno- społecznych. Satysfakcja z wykonanych zadań, do których samodzielnie przygotowaliśmy pomoce znacząco wzrasta. Jutro kolejne aktywności. 

Do przygotowania takich emotek potrzebujemy:

- drewniane krążki

- farby

Efekty poniżej:Chcesz dowiedzieć się więcej na temat TUS? Wykup nasze szkolenie z półrocznym dostępnem do nagrania i pakietem materiałów TUTAJ


Szukasz sprawdzonych szkoleń?
Skorzystaj z naszej platformy szkoleniowej i nagrań oraz materiałów, do których po wykupieniu będziesz miał dostęp przez pół roku.
Jeśli szukasz szkoleń dla Rad Pedagogicznych skorzystaj z oferty Akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz