SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 16 października 2022

Jak zaplanować i wdrożyć innowację pedagogiczną?Coraz więcej nauczycieli, pedagogów i terapeutów podejmuje działania innowacyjne w szkołach i placówkach oświatowych. Poprzez niestandardowe działania chcą podnosić jakość i efektywność edukacji. Chcą stworzyć przyjazne, nowoczesne i aktywne przestrzenie do rozwijania przeróżnych kompetencji.

Czym zatem jest innowacja pedagogiczna?

- Innowacja to: robienie czegoś innego lub zrobienie czegoś inaczej. Należy pamiętać, że każda innowacja jest zmianą, lecz nie każda zmiana jest innowacją!

- Innowacja to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, którego celem jest poprawa jakości pracy szkoły. 

Działanie innowacyjne powinno być:

● celowe – ma jasno określone efekty, które można dzięki niej uzyskać,

● planowe – zawiera przemyślany harmonogram działań i aktywności,

● zorganizowane – przewiduje potrzebne zasoby, ludzi i środki,

● kontrolowane – ma określony sposób ewaluacji.

Jakie są rodzaje innowacji?

Programowe – dotyczą zmian lub modyfikacji programów kształcenia i wiążą się często ze zmianami systemu szkolnego wprowadzanymi przez władze oświatowe.

– Metodyczne – dotyczą doskonalenia metod nauczania, uczenia się i wychowania oraz wiążą się bezpośrednio z warsztatem pracy nauczyciela, w tym również z zastosowaniem środków dydaktycznych w procesie nauczania (nowoczesna technologia kształcenia).

– Organizacyjne – dotyczą strony organizacyjnej procesu dydaktyczno- wychowawczego, organizacji życia szkoły i współpracy ze środowiskiem oraz organizacji zarządzania w oświacie, wychowawczego, organizacji życia szkoły i współpracy ze środowiskiem oraz organizacji zarządzania w oświacie.

Po co wdrażać innowacje w szkole?

1. Stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych jest jednym z zadań systemu oświaty. Dlatego wspieranie nauczycieli w stosowaniu nowatorskich rozwiązań wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły.

2. Innowacja występuje także w wymaganiach kwalifikacyjnych w awansie zawodowym nauczyciela.

3.  Uatrakcyjniają i wzbogacają proces dydaktyczno- terapeutyczny.

4. Promują szkołę i podnoszą jakość jej funkcjonowania.

5. Włączają w funkcjonowanie placówki rodziców, instytucje i społeczność lokalną.

6. Aktywizują uczniów, nauczycieli i rodziców.

7. Są impulsem do zmiany.


Przykłady ostatnich naszych wdrożonych innowacji  poniżej, a po więcej zapraszamy na szkolenie:

1. "ANIMACJA, GRY I KOMIKSY 3D W ROZWIJANIU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH UCZNIÓW" Opis znajduje się TUTAJ


2. LEKTURY W 3D. Opis znajduje się TUTAJ

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zaplanować i jak wdrożyć innowację pedagogiczną skorzystaj z naszego szkolenie, które obędzie się już 18 pażdzibernika.

ZAGADNIENIA NA SZKOLENIE:
✅ Planowanie i efektywne wdrażanie innowacji pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce edukacyjnej.
✅ Włączanie uczniów i nauczycieli do aktywnej, kreatywnej i innowacyjnej działalności.
✅ Wpływ innowacji na motywację do działania, zmianę zachowań i postrzegania realizowanych treści i samej nauki oraz wizerunku szkoły i placówki.
✅ Sposoby na zintegrowanie społeczności szkolnej i włączanie rodziców do realizacji innowacyjnych zadań.

OTRZYMASZ:
✅ Procedury wdrażania innowacji pedagogicznej.
✅ Przykładowy opis innowacji pedagogicznej.
✅ Kartę zgłoszenia innowacji pedagogicznej.
✅ Przykładowe sprawozdanie z innowacji pedagogicznej.
✅ Certyfikat.

Na szkolenie zapisz się TUTAJSzukasz sprawdzonych szkoleń?
Skorzystaj z naszej platformy szkoleniowej i nagrań oraz materiałów, do których po wykupieniu będziesz miał dostęp przez pół roku.Jeśli szukasz szkoleń dla Rad Pedagogicznych skorzystaj z oferty Akredytowanego Niepublicznego Ośrodka 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz