SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 5 marca 2024

Jak zaplanować i wdrożyć innowację pedagogiczną?Coraz więcej nauczycieli, pedagogów i terapeutów podejmuje działania innowacyjne w szkołach i placówkach oświatowych. Poprzez niestandardowe działania chcą podnosić jakość i efektywność edukacji. Chcą stworzyć przyjazne, nowoczesne i aktywne przestrzenie do rozwijania przeróżnych kompetencji.

Czym zatem jest innowacja pedagogiczna?

- Innowacja to: robienie czegoś innego lub zrobienie czegoś inaczej. Należy pamiętać, że każda innowacja jest zmianą, lecz nie każda zmiana jest innowacją!

- Innowacja to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, którego celem jest poprawa jakości pracy szkoły. 

Działanie innowacyjne powinno być:

● celowe – ma jasno określone efekty, które można dzięki niej uzyskać,

● planowe – zawiera przemyślany harmonogram działań i aktywności,

● zorganizowane – przewiduje potrzebne zasoby, ludzi i środki,

● kontrolowane – ma określony sposób ewaluacji.

Jakie są rodzaje innowacji?

Programowe – dotyczą zmian lub modyfikacji programów kształcenia i wiążą się często ze zmianami systemu szkolnego wprowadzanymi przez władze oświatowe.

– Metodyczne – dotyczą doskonalenia metod nauczania, uczenia się i wychowania oraz wiążą się bezpośrednio z warsztatem pracy nauczyciela, w tym również z zastosowaniem środków dydaktycznych w procesie nauczania (nowoczesna technologia kształcenia).

– Organizacyjne – dotyczą strony organizacyjnej procesu dydaktyczno- wychowawczego, organizacji życia szkoły i współpracy ze środowiskiem oraz organizacji zarządzania w oświacie, wychowawczego, organizacji życia szkoły i współpracy ze środowiskiem oraz organizacji zarządzania w oświacie.

Po co wdrażać innowacje w szkole?

1. Stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych jest jednym z zadań systemu oświaty. Dlatego wspieranie nauczycieli w stosowaniu nowatorskich rozwiązań wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły.

2. Innowacja występuje także w wymaganiach kwalifikacyjnych w awansie zawodowym nauczyciela.

3.  Uatrakcyjniają i wzbogacają proces dydaktyczno- terapeutyczny.

4. Promują szkołę i podnoszą jakość jej funkcjonowania.

5. Włączają w funkcjonowanie placówki rodziców, instytucje i społeczność lokalną.

6. Aktywizują uczniów, nauczycieli i rodziców.

7. Są impulsem do zmiany.


Przykłady ostatnich naszych wdrożonych innowacji  poniżej, a po więcej zapraszamy na szkolenie:

1. "ANIMACJA, GRY I KOMIKSY 3D W ROZWIJANIU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH UCZNIÓW" Opis znajduje się TUTAJ

2. LEKTURY W 3D. Opis znajduje się TUTAJ


3. PODŁOGA SMARTFLOOR NA REWALIDACJI. OPIS ZNAJDUJE SIĘ TUTAJZa kilka dni obchodzić będzie dzień Kobiet, dlatego z tej okazji przygotowałyśmy kilka kart pracy.

Materiały zawierają 15 kart pracy w formacie PDF. Przeznaczone są dla dzieci w przedszkolu i uczniów szkoły podstawowej, można je wykorzystać na:

- zajęciach edukacyjnych,

- zajęciach rewalidacyjnych,

- zajęciach z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Karty pobierz TUTAJPolecamy komplet naszych materiałów. teczki i opracowania praz przykładowe wzory dokumentów, które ułatwią Państwu przygotowanie się do egzaminu lub rozmowy

Posiadamy teczki dla nauczycieli realizujących awans na starych, ale także 
nowych zasadach.

Materiały znajdują się TUTAJ

Szczególnie polecamy przykładowe pytania i przykłady problemów do rozwiązania w oparciu o przepisy prawa. 
POLECAMY TAKŻE SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH 
W ZAKRESIE AWANSU ZAWODOWEGO
Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJJeśli chcesz dowiedzieć się jak zaplanować i jak wdrożyć innowację pedagogiczną skorzystaj z naszego szkolenia 

ZAGADNIENIA NA SZKOLENIE:
✅ Planowanie i efektywne wdrażanie innowacji pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce edukacyjnej.
✅ Włączanie uczniów i nauczycieli do aktywnej, kreatywnej i innowacyjnej działalności.
✅ Wpływ innowacji na motywację do działania, zmianę zachowań i postrzegania realizowanych treści i samej nauki oraz wizerunku szkoły i placówki.
✅ Sposoby na zintegrowanie społeczności szkolnej i włączanie rodziców do realizacji innowacyjnych zadań.

OTRZYMASZ:
✅ Procedury wdrażania innowacji pedagogicznej.
✅ Przykładowy opis innowacji pedagogicznej.
✅ Kartę zgłoszenia innowacji pedagogicznej.
✅ Przykładowe sprawozdanie z innowacji pedagogicznej.
✅ Certyfikat.

Szkolenie zakupisz  TUTAJ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz