SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 14 marca 2023

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Od 1 września obowiązują przepisy, które zmieniły zasady awansu zawodowego nauczycieli. Spowodowały one, że część nauczycieli będzie realizowała staż na starych zasadach, a część będzie się ubiegała o wyższy stopień awansu wg nowych aktów prawnych. 

Nauczycieli, którzy realizują staż na starych zasadach obowiązuje Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 

Oto ścieżka awansu zawodowego w 6 krokach dla nauczycieli, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego na starych zasadach.  O przepisach przejściowych przeczytasz TUTAJ

KROK 1    

W ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć, nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego wraz z planem rozwoju zawodowego.

Wzorcowy plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego pobierzesz TUTAJ


KROK 2

Dyrektor wyznacza opiekuna stażu, z którym nauczyciel wspólpracuje od momentu rozpoczęcia stażu.

Więcej informacji o opiekunie stażu znajdziesz TUTAJ


KROK 3

Nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, w tym obserwuje i prowadzi zajęcia.


KROK 4

Nauczyciel przygotowuje pisemne sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenie stażu. Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania.

Wzorcowe sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego pobierzesz TUTAJ


KROK 5

W roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa wniosek do organu prowadzącego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

Wniosek pobierzesz TUTAJ


KROK 6

Nauczyciel zdaje egzamin, w czasie którego dokonuje prezentacji, dorobku zawodowego, rozwiązuje problem związany z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa, wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych i odpowiada na pytania członków komisji.

Szablon prezentacji znajdziesz TUTAJ

Przykładowe problemy i pytania, które mogą pojawić się na egzaminie znajdują się TUTAJ.Polecamy Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.🟥 Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
🟥🟥🟥 TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.
Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.🟥🟥🟥 TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.
1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz