SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 31 lipca 2023

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia sięRozwijanie umiejętności uczenia się jest kluczowym aspektem w edukacji, ponieważ zdolność skutecznego uczenia się wpływa bezpośrednio na sukces uczniów w nauce oraz na osiągnięcie pełnego potencjału intelektualnego. 

W odpowiedzi na potrzeby uczniów wiele szkół oferuje zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się mają dostarczyć uczniom praktycznych narzędzi i strategii, które ułatwią im przyswajanie wiedzy i pomogą osiągać sukces w nauce na miarę ich możliwości.

Oto kilka kluczowych obszarów, które są często objęte tymi zajęciami:

1. Techniki nauki i organizacji czasu.

Uczniowie uczą się skutecznych technik przyswajanie wiedzy, takich jak tworzenie notatek, podkreślanie, tworzenie planów lekcji oraz zarządzanie czasem. Opanowanie tych umiejętności pomaga w efektywnym przyswajaniu wiedzy i systematycznym wykonywaniu zadań.

2. Skupienie i koncentracja.

Na zajęciach rozwijających umiejętności uczenia się, uczniowie uczą się technik relaksacji i koncentracji, które pomagają im utrzymać uwagę na zadaniach i skupić się na nauce.

3. Różnorodne style uczenia się.

Zrozumienie, że różni uczniowie uczą się w różny sposób, jest kluczowym elementem. Na tych zajęciach nauczyciele pomagają uczniom zidentyfikować swój indywidualny styl uczenia się i dostosować swoje metody nauki do swoich preferencji.

4. Rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie. 

Uczniowie uczą się rozwiązywania problemów i rozwijania krytycznego myślenia, co pomaga im w analizie informacji i podejmowaniu świadomych decyzji.

5. Motywacja i zarządzanie stresem. 


Na tych zajęciach uczniowie odkrywają strategie radzenia sobie ze stresem związanym z nauką i rozwijają swoją motywację do osiągania sukcesów edukacyjnych.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania i indywidualne umiejętności. Nauczyciele muszą zadbać o to, aby każdy uczestnik miał dostęp do odpowiednich narzędzi i wsparcia, które pomogą mu w efektywnym uczeniu się. Dzięki temu, każde dziecko znajdzie swoją unikalną ścieżkę do osiągnięcia sukcesu w nauce i rozwinięcia swojego potencjału.

W przepisach nie określono maksymalnej liczby uczestników oznacza to, że decyzję w tej kwestii podejmuje dyrektor wspólnie z prowadzącym zajęcia.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, wykazującej:

  • niewystarczający poziom kompetencji w zakresie uczenia się, w tym braki i trudności w zakresie np. planowania/ organizacji pracy, doboru metod i technik uczenia się,
  • osiągającej wyniki w nauce, które są nieadekwatne do swoich możliwości i wkładanego wysiłku.
Jak zaplanować takie zajęcia?

  • na pewno z wykorzystaniem metod aktywizujących 
  • nowych technologii, które mogą nie tylko uatrakcyjnić zajęcia, ale przede wszystkim wspierać proces zapamiętywania, kojarzenia, wyobrażenia, wizualizację i techniki uczenia się
  • warto także wykorzystać gry planszowe
  • spersonalizowane pomoce dydaktyczne 
  • i karty pracy

Jak takie zajęcia dokumentować?

  • prowadzimy dziennik zajęć
  • przygotowujemy program zajęć
  • opracowujemy ocenę efektywności udzielanej pomocy w ramach tych zajęć

✅Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?
✅Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?
Polecamy nasz e-obok.


1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wybrane strategie uczenia się.
3. Propozycja ćwiczeń.
4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.
☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?
☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?
☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.
ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wskazówki i wybrane aktywności.
3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.
Ilość stron: 54
E-book w formacie PDF
Zakupisz tutaj: https://szkolenia.specjalni.pl/produkt/zajecia-rozwijajace-kompetencje-emocjonalno-spoleczne/
Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?
Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!
ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
2. Programy zajęć rewalidacyjnych.
3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych
4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.
5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.
6. Generatory do tworzenia kart pracy.
7. Karty pracy.
Ilość stron: 220
E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ
 

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ
Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Pakiet kart zamówisz TUTAJSPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ


Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJOferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJZawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/
Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz