SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

piątek, 4 sierpnia 2023

Jak pracować metodą projektu- przykłady projektówJedną z ulubionych metod aktywizujących, którą wykorzystujemy w pracy z uczniami jest metoda projektu.

Istotą projektu jest samodzielna praca uczniów polegająca na realizacji konkretnego przedsięwzięcia na podstawie wcześniej ustalonych założeń. Idealny projekt to projekt łączący różne dziedziny wiedzy, przedmioty i różne formy. Nie róbmy projektu jako konkursu!

A co powoduje, że nauczyciele chętnie sięgają po tę metodę nauczania i rozwiązywania problemów?

1.Poszerzają ofertę swojego przedmiotu, dzięki czemu zyskują zainteresowanie uczniów realizowanymi treściami, co przekłada się na uzyskiwane efekty.  
2.Bardzo często to uczniowie są autorami i reżyserami działań projektowych, co potęguje ich zaangażowanie i odpowiedzialność za wytwory własnej i grupowej pracy.. 
3.Nauczyciele mają szansę na współpracę z innymi szkołami i wymianę doświadczeń między nauczycielami.
4.Taka forma realizacji treści programowych daje możliwość współpracy z rodzicami.
5. Z pewnością projekt jest szansą na indywidualizację pracy, gdyż różnorodność działań daje możliwość osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi.

Rodzaje projektów:

Ze względu na rodzaj wykonywanych działań projekty można podzielić na:  
 • badawcze („odkryć”/„sprawdzić”), 
 • literaturowe („opisać”),  
 • praktyczne („wykonać”)
Etapy projektu:

Trzon projektu stanowią jego 4 główne elementy:
 • wybór tematu,
 • określenie celów i ustalenie harmonogramu,
 • działanie, czyli realizacja działań na podstawie harmonogramu.
 • -publiczna prezentacja.

Dekalog nauczyciela realizującego z uczniami projekty:


1. Wspieraj, a nie wyręczaj!
2. Daj przestrzeń do pracy!
3. Rozbudzaj pasję i zainteresowania!
4. Dbaj o relacje i atmosferę!
5. Błędy są ok, pozwól im na nie!
6. Wszyscy w zespole są jednakowo ważni!
7. Obserwuj i reaguj!
8. Zrób coś inaczej!
9. Pamiętaj, że liczy się proces, nie efekt końcowy!

Pamiętajmy o prezentacji rezultatów projektu, które dają uczniom poczucie sprawstwa, sukcesu i satysfakcji.

Istotnym elementem jest też ewaluacja, która pozwala na ocenę efektywności realizowanych działań i i sformułowanie wskazówek i rekomendacji do realizacji kolejnych projektów.

Co da nam informację zwrotną?
 • wytwory uczniów
 • produkty projektu
 • przedstawienia, które są efektem pracy projektowej
 • prezentacja działań
 • obserwacja aktywności uczniów 
 • TIK- narzędzia do ewaluacji
 • ankiety i arkusze obserwacji
My zrealizowałyśmy szereg projektów, które mogą stanowić dla Państwa inspiracje. Propozycje tematów i działań projektowych prezentujemy poniżej:


Kolekcja wakelet znajduje się TUTAJ

Kod qr
  ☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?

☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?

☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wskazówki i wybrane aktywności.
3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.
Ilość stron: 54
E-book w formacie PDF

E-book zakupisz TUTAJ
Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?
Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?
Polecamy nasz e-obok.


1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wybrane strategie uczenia się.
3. Propozycja ćwiczeń.
4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?
Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!
ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
2. Programy zajęć rewalidacyjnych.
3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych
4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.
5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.
6. Generatory do tworzenia kart pracy.
7. Karty pracy.
Ilość stron: 220
E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ
 

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ
Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Pakiet kart zamówisz TUTAJSPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ


Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz