SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 26 stycznia 2016

CELE LEKCJI W JĘZYKU UCZNIA:
-nauczysz się opisywać państwa  Unii Europejskiej- Niemcy i Polskę,
-będziesz umiał stosować obliczenia matematyczne w sytuacjach praktycznych,
-będziesz umiał obliczać pole powierzchni prostokąta- flaga,
-będziesz potrafił zamieniać walutę Euro na Złotówki.
NACOBEZU
- rozpoznajesz flagi Polski i Niemiec i umiesz obliczyć ich powierzchnię,
- właściwie zamieniasz waluty i przeliczasz ich wartość,
- właściwie obliczasz i porównujesz odległości między wskazanymi państwami UE.
METODY:
-praca z tekstem
-słowna: wykład
-ćwiczeniowa: karty pracy, mapa
-praktycznego działania- praca z komputerem
-aktywizujące
-TIK
FORMY PRACY UCZNIÓW:
-w grupach
-indywidualna
-zbiorowa 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-teksty zawierające informacje na temat Unii  Europejskiej pochodzące z książek:
H. Bieda: „15 lekcji o Europie”, wyd. „Wokół nas”, Gliwice 2002
„Wędrówki matematyczne po Unii Europejskiej” wyd. Croma Wrocław 2003
-komputer
-karty pracy
PRZEBIEG LEKCJI:
I cześć wprowadzenie
Powitanie wszystkich gości przedstawienie celu lekcji obserwowanej.
Dokonanie podziału na grupy, ustalenie zasad pracy oceny wykonanej pracy.
Rozdanie materiałów, zadań.
II część lekcji
1. Wprowadzenie do zadań – na podstawie I części uczniowie ustalają takie pojęcia jak:
- Stolica Unii Europejskiej,
- Data wejścia Polski do Unii Europejskiej,
- Hymn Unii Europejskiej,
- Wymienienie państw wchodzących w skład UE, w tym Polska i Niemcy, nawiązanie do projektu Comenius.
2. W drugiej części uczniowie zapoznają się z mapą UE.
-Uczniowie wskazują na mapie położenie Polski i Niemiec.
-Określają wielkość obu państw i porównują ich powierzchnię.
3. Uczniowie pracują w grupach, losują zadania i opracowują karty pracy. Każda grupa losuje po 2 zadania.
- Praca z komputerem,

- Zamiana waluty z Euro na złotówki,
- Obliczanie pola powierzchni flagi Niemiec i Polski,
- Rozwiązanie zadania tekstowego- obliczanie szacunkowej ceny produktów niezbędnych do wykonania potrawy charakterystycznej dla Polski i Niemiec.
III część lekcji
1.Podsumowanie działań
- Prezentowanie obliczeń i wykonanych zadań  przez uczniów,
- Informowanie o sposobach rozwiązywania poszczególnych zadań,
2. Ocenienie działań uczniów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz