SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 13 maja 2023

Aplikacje Creatability- zajęcia rewalidacyjne z TIK
Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność. Zajęcia rewalidacyjne nie stanowią formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale są niezwykle ważne w procesie terapii każdego ucznia.

Podstawę prawną organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych stanowi aktualne rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Wymiar czasu trwania tych zajęć określa Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków działania szkół i przedszkoli z 17 marca 2017 roku (ze zmianami).

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Na zajęciach rewalidacyjnych pracujemy przede wszystkim nad niwelowaniem dysfunkcji, uzupełnieniem deficytów w różnych obszarach funkcjonowania dziecka. To są zajęcia dla których stworzono podstawę programową, bo nie realizujemy treści edukacyjnych. Dla ucznia lub grupy rewalidacyjnej konstruujemy program zajęć rewalidacyjnych w oparciu o jego spersonalizowane potrzeby.

Dlatego tak ważne jest, aby wykorzystywać je efektywnie i w taki sposób, by zniwelowane dysfunkcje pomogły w realizacji treści edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach.

Zasady:

- Całkowita indywidualizacja w pracy z każdym dzieckiem.

- Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.

- Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.

- Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.


Oprócz tradycyjnych metod prowadzenia zajęć, warto stosować także narzędzia TIK, które oprócz tego, że wzmacniają motywację do podejmowania wysiłku u większości uczniów, są atrakcyjne, ogólnodostępne i są efektywne. 
My podczas prowadzonych szkoleń dla Rad Pedagogicznych proponujemy różnorodne aplikacje, programy i platformy, które naszym zdaniem i na podstawie doświadczenia sprawdzą się fantastycznie podczas zajęć rewalidacyjnych.

Jedną z propozycji, która warta jest uwagi jest pakiet aplikacji webowych Creatability- kreatywność, bo przynosi fantastyczne efekty terapii to aplikacje webowe, które pozwalają na ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, spostrzegania i orientacji przestrzennej. 

Kreatywność to zestaw eksperymentów przeprowadzonych we współpracy z twórcami i sojusznikami. Badają, w jaki sposób kreatywne narzędzia – rysowanie, muzyka i inne – mogą być bardziej dostępne za pomocą technologii internetowej i sztucznej inteligencji.


Zestaw aplikacji znajduje się TUTAJ


W ofercie znajdziesz między innymi aplikacją jest Keyboard , która pomaga w rozwijaniu słuchu, pamięci i uwagi. 
Polega ona na wykorzystaniu prostej klawiatury muzycznej, na której  uczeń może grać twarzą, ciałem, myszą lub klawiszami. Ćwicząc przy okazji koordynację, słuch i pamięć.


Link do aplikacji TUTAJ


Syntezator ciała, który pozwala na ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, a tym samym na tworzeniu muzyki za pomocą ruchu ciała.
Można ćwiczyć za pomocą myszki, ale także dzięki skoordynowanym ruchom rąk, głowy i całego ciała.

                                                      Aplikacja znajduje się TUTAJ

Dźwiękowe płótno, które jest prostym narzędziem do rysowania, które działa zarówno za 
pomocą wzroku, jak i dźwięku.

                                  

Aplikacja znajduje się TUTAJ

Więcej na temat wykorzystywania nowych technologii dowiesz się z książki 

"Jak nie zgubić dziecka w sieci?" TUTAJZapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń w zakresie TUS, rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych i w ogóle pracy z uczniami ze SPE!

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń,  to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJ


SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz