SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 15 lutego 2022

Aplikacje Creatability- zajęcia rewalidacyjne z TIK
Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność. Zajęcia rewalidacyjne nie stanowią formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale są niezwykle ważne w procesie terapii każdego ucznia.

Podstawę prawną organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych stanowi aktualne rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Wymiar czasu trwania tych zajęć określa Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków działania szkół i przedszkoli z 17 marca 2017 roku (ze zmianami).

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Na zajęciach rewalidacyjnych pracujemy przede wszystkim nad niwelowaniem dysfunkcji, uzupełnieniem deficytów w różnych obszarach funkcjonowania dziecka. To są zajęcia dla których stworzono podstawę programową, bo nie realizujemy treści edukacyjnych. Dla ucznia lub grupy rewalidacyjnej konstruujemy program zajęć rewalidacyjnych w oparciu o jego spersonalizowane potrzeby.

Dlatego tak ważne jest, aby wykorzystywać je efektywnie i w taki sposób, by zniwelowane dysfunkcje pomogły w realizacji treści edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach.

Zasady:

- Całkowita indywidualizacja w pracy z każdym dzieckiem.

- Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.

- Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.

- Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.


Oprócz tradycyjnych metod prowadzenia zajęć, warto stosować także narzędzia TIK, które oprócz tego, że wzmacniają motywację do podejmowania wysiłku u większości uczniów, są atrakcyjne, ogólnodostępne i są efektywne. 
My podczas prowadzonych szkoleń dla Rad Pedagogicznych proponujemy różnorodne aplikacje, programy i platformy, które naszym zdaniem i na podstawie doświadczenia sprawdzą się fantastycznie podczas zajęć rewalidacyjnych.

Jedną z propozycji, która warta jest uwagi jest pakiet aplikacji webowych Creatability- kreatywność, bo przynosi fantastyczne efekty terapii to aplikacje webowe, które pozwalają na ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, spostrzegania i orientacji przestrzennej. 

Kreatywność to zestaw eksperymentów przeprowadzonych we współpracy z twórcami i sojusznikami. Badają, w jaki sposób kreatywne narzędzia – rysowanie, muzyka i inne – mogą być bardziej dostępne za pomocą technologii internetowej i sztucznej inteligencji.


Zestaw aplikacji znajduje się TUTAJ


W ofercie znajdziesz między innymi aplikacją jest Keyboard , która pomaga w rozwijaniu słuchu, pamięci i uwagi. 
Polega ona na wykorzystaniu prostej klawiatury muzycznej, na której  uczeń może grać twarzą, ciałem, myszą lub klawiszami. Ćwicząc przy okazji koordynację, słuch i pamięć.


Link do aplikacji TUTAJ


Syntezator ciała, który pozwala na ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, a tym samym na tworzeniu muzyki za pomocą ruchu ciała.
Można ćwiczyć za pomocą myszki, ale także dzięki skoordynowanym ruchom rąk, głowy i całego ciała.

                                                      Aplikacja znajduje się TUTAJ

Dźwiękowe płótno, które jest prostym narzędziem do rysowania, które działa zarówno za 
pomocą wzroku, jak i dźwięku.

                                  

Aplikacja znajduje się TUTAJ

Więcej na temat wykorzystywania nowych technologii dowiesz się z książki 

"Jak nie zgubić dziecka w sieci?" TUTAJSzukasz innych materiałów i sprawdzonych szkoleń?
Skorzystaj z naszej platformy szkoleniowej i nagrań oraz materiałów edukacyhnych, do których będziesz miał dostęp przez pół roku.Jeśli szukasz szkoleń dla Rad Pedagogicznych skorzystaj z oferty Akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz