SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

piątek, 10 listopada 2023

SZTUCZNA INTELIGENCJA- Aplikacje Creatability- zajęcia rewalidacyjne z TIK
Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność. Zajęcia rewalidacyjne nie stanowią formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale są niezwykle ważne w procesie terapii każdego ucznia.

Podstawę prawną organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych stanowi aktualne rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Wymiar czasu trwania tych zajęć określa Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków działania szkół i przedszkoli z 17 marca 2017 roku (ze zmianami).

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Na zajęciach rewalidacyjnych pracujemy przede wszystkim nad niwelowaniem dysfunkcji, uzupełnieniem deficytów w różnych obszarach funkcjonowania dziecka. To są zajęcia dla których stworzono podstawę programową, bo nie realizujemy treści edukacyjnych. Dla ucznia lub grupy rewalidacyjnej konstruujemy program zajęć rewalidacyjnych w oparciu o jego spersonalizowane potrzeby.

Dlatego tak ważne jest, aby wykorzystywać je efektywnie i w taki sposób, by zniwelowane dysfunkcje pomogły w realizacji treści edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach.

Zasady:

- Całkowita indywidualizacja w pracy z każdym dzieckiem.

- Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.

- Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.

- Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.


Oprócz tradycyjnych metod prowadzenia zajęć, warto stosować także narzędzia TIK, które oprócz tego, że wzmacniają motywację do podejmowania wysiłku u większości uczniów, są atrakcyjne, ogólnodostępne i są efektywne. 
My podczas prowadzonych szkoleń dla Rad Pedagogicznych proponujemy różnorodne aplikacje, programy i platformy, które naszym zdaniem i na podstawie doświadczenia sprawdzą się fantastycznie podczas zajęć rewalidacyjnych.

Jedną z propozycji, która warta jest uwagi jest pakiet aplikacji webowych Creatability- kreatywność, bo przynosi fantastyczne efekty terapii to aplikacje webowe, które pozwalają na ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, spostrzegania i orientacji przestrzennej. 

Kreatywność to zestaw eksperymentów przeprowadzonych we współpracy z twórcami i sojusznikami ze społeczności zajmującej się dostępnością. Badają, w jaki sposób narzędzia kreatywne – rysowanie, muzyka i nie tylko – mogą być bardziej dostępne dzięki technologii internetowej i sztucznej inteligencji. To dopiero początek. Udostępniamy kod open source i samouczki, aby inni mogli tworzyć własne projekty.


Zestaw aplikacji znajduje się TUTAJ


W ofercie znajdziesz między innymi aplikacją jest Keyboard , która pomaga w rozwijaniu słuchu, pamięci i uwagi. 
Polega ona na wykorzystaniu prostej klawiatury muzycznej, na której  uczeń może grać twarzą, ciałem, myszą lub klawiszami. Ćwicząc przy okazji koordynację, słuch i pamięć.


Link do aplikacji TUTAJ


Syntezator ciała, który pozwala na ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, a tym samym na tworzeniu muzyki za pomocą ruchu ciała.
Można ćwiczyć za pomocą myszki, ale także dzięki skoordynowanym ruchom rąk, głowy i całego ciała.

                                                      Aplikacja znajduje się TUTAJ

Dźwiękowe płótno, które jest prostym narzędziem do rysowania, które działa zarówno za 
pomocą wzroku, jak i dźwięku.

                                  

Aplikacja znajduje się TUTAJ

Więcej na temat wykorzystywania nowych technologii dowiesz się z książki 

"Jak nie zgubić dziecka w sieci?" TUTAJ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz