SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 29 lipca 2023

Jak zaplanować i prowadzić zajęcia rewalidacyjne?Wielu nas- pedagogów specjalnych, szczególnie na początku swojej drogi zawodowej, ale także nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, ale małe doświadczenie w tym obszarze, bardzo często ma dylemat jak te zajęcia właściwie pod kątem metodycznym i merytorycznym prowadzić.

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – ich celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Niwelowanie dysfunkcji utrudniających uczenie się i funkcjonowanie oraz uzupełnianie deficytów.

Katalog zajęć rewalidacyjnych konstruuje szkoła własny katalog według potrzeb, ale uwzględnia także obowiązkową formę zajęć ze względu na niepełnosprawność i potrzeby ucznia:

- nauka orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego,
- nauka języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją, 
- zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 
Zajęcia rewalidacyjne dotyczyć mogą także między innymi:
- rozwijania technik szkolnych
- korygowania wad wymowy
- orientacji przestrzennej i poruszania się

Przykładowe obszary funkcjonowania ucznia, nad którymi pracujemy podczas zajęć rewalidacyjnych:

- koordynacja wzrokowo- ruchowa
- koordynacja wzrokowo- słuchowa
- orientacja przestrzenna
- mowa
- spostrzeganie
- pamięć
- uwaga
- przetwarzanie wzrokowe i słuchowe
- funkcjonowanie  emocjonalne i społeczne
- motywacja
- komunikacja i korekcja wad wymowy

✅
Warto pamiętać, że do zajęć rewalidacyjnych nie ma podstawy programowej, a program zarówno dla grupy jak i na zajęcia indywidualne konstruujemy w oparciu o 
spersonalizowane potrzeby ucznia. 

✅
Na podstawie orzeczenia, w którym opisano rodzaj niepełnosprawności, dysfunkcje 
ucznia, jego mocne strony i trudności w funkcjonowaniu i wpisano wskazówki i zalecenia. 

✅
Ale także na podstawie obserwacji, rozmów ze specjalistami i nauczycielami, które są poprzedzone diagnozą i wywiadem np. z rodzicem. 

Przykładowe zapisy w dzienniku na zajęciach rewalidacyjnych:

1. Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne- pisanie po śladzie.
2. Poznawanie pozawerbalnego sposobu komunikowania się ( za pomocą mimiki, gestu, postawy ciała).
3. Stymulowanie funkcji wzrokowo-przestrzennych poprzez rozpoznawanie przebiegu zdarzeń przedstawionych w serii obrazków.
4. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez segregowanie figur geometrycznych według określonych cech.
5. Doskonalenie umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych poprzez tworzenie i  opowiadanie historyjek obrazkowych.
6. Korygowanie wad wymowy z wykorzystaniem kart dobble- słownictwo związane z zimą.
7. Ćwiczenia spostrzegania poprzez wskazywanie różnic i podobieństw na materiale obrazkowym- kształty figur geometrycznych.

Podczas zajęć rewalidacyjnych powinniśmy wykorzystywać spersonalizowane pomoce dydaktyczne. Można je samemu wykonać.

Przykłady takich pomoce znajdują się TUTAJPolecamy też przygotowane przez nas karty do zajęć rewalidacyjnych i zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Plik zawiera 163 karty pracy z ćwiczeniami, które można wykorzystać na:

– zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
– zajęciach rewalidacyjnych,
– zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.


Karty zakupisz tutaj
Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?
Szukasz kompleksowego wsparcia?
Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!
ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
2. Programy zajęć rewalidacyjnych.
3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych
4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.
5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.
6. Generatory do tworzenia kart pracy.
7. Karty pracy.
Ilość stron: 220
E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ
 

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ

Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?
Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?

Polecamy nasz e-obok.

E-book dostępny TUTAJ

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wybrane strategie uczenia się.
3. Propozycja ćwiczeń.
4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJJeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJZawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/
Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz