SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 13 listopada 2022

Jak zaplanować i prowadzić zajęcia rewalidacyjne?Wielu nas- pedagogów specjalnych, szczególnie na początku swojej drogi zawodowej, ale także nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, ale małe doświadczenie w tym obszarze, bardzo często ma dylemat jak te zajęcia właściwie pod kątem metodycznym i merytorycznym prowadzić.

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – ich celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Niwelowanie dysfunkcji utrudniających uczenie się i funkcjonowanie oraz uzupełnianie deficytów.

Katalog zajęć rewalidacyjnych konstruuje szkoła własny katalog według potrzeb, ale uwzględnia także obowiązkową formę zajęć ze względu na niepełnosprawność i potrzeby ucznia:

- nauka orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego,
- nauka języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją, 
- zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 
Zajęcia rewalidacyjne dotyczyć mogą także między innymi:
- rozwijania technik szkolnych
- korygowania wad wymowy
- orientacji przestrzennej i poruszania się

Przykładowe obszary funkcjonowania ucznia, nad którymi pracujemy podczas zajęć rewalidacyjnych:

- koordynacja wzrokowo- ruchowa
- koordynacja wzrokowo- słuchowa
- orientacja przestrzenna
- mowa
- spostrzeganie
- pamięć
- uwaga
- przetwarzanie wzrokowe i słuchowe
- funkcjonowanie  emocjonalne i społeczne
- motywacja
- komunikacja i korekcja wad wymowy

✅
Warto pamiętać, że do zajęć rewalidacyjnych nie ma podstawy programowej, a program zarówno dla grupy jak i na zajęcia indywidualne konstruujemy w oparciu o 
spersonalizowane potrzeby ucznia. 

✅
Na podstawie orzeczenia, w którym opisano rodzaj niepełnosprawności, dysfunkcje 
ucznia, jego mocne strony i trudności w funkcjonowaniu i wpisano wskazówki i zalecenia. 

✅
Ale także na podstawie obserwacji, rozmów ze specjalistami i nauczycielami, które są poprzedzone diagnozą i wywiadem np. z rodzicem. 

Przykładowe zapisy w dzienniku na zajęciach rewalidacyjnych:

1. Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne- pisanie po śladzie.
2. Poznawanie pozawerbalnego sposobu komunikowania się ( za pomocą mimiki, gestu, postawy ciała).
3. Stymulowanie funkcji wzrokowo-przestrzennych poprzez rozpoznawanie przebiegu zdarzeń przedstawionych w serii obrazków.
4. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez segregowanie figur geometrycznych według określonych cech.
5. Doskonalenie umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych poprzez tworzenie i  opowiadanie historyjek obrazkowych.
6. Korygowanie wad wymowy z wykorzystaniem kart dobble- słownictwo związane z zimą.
7. Ćwiczenia spostrzegania poprzez wskazywanie różnic i podobieństw na materiale obrazkowym- kształty figur geometrycznych.

Podczas zajęć rewalidacyjnych powinniśmy wykorzystywać spersonalizowane pomoce dydaktyczne. Można je samemu wykonać.

Przykłady takich pomoce znajdują się TUTAJ


Zapisz się na bezpłatny webinar, a otrzymasz pakiet 36 kart pracy

✅J eżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne i szukasz sprawdzonych materiałow dydaktycznych,
✅ to mamy dla ciebie 36 bezpłatnych kart pracy,
✅ które udostepnimy podczas BEZPŁATNEGO szkolenie:
✅Organizacja zajęć rewalidacyjnych, na którre możesz zapisać sie tutaj:
https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/
Napisz w komentarzu, czy jesteś zainteresowany kartami.
Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Szkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJSzkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz