SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

czwartek, 26 stycznia 2023

Kreatywne kołeczki w 3D- ćwiczenia na zajęcia rewalidacyjneZajęcia rewalidacyjne to odrębne zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność. Z założenia mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Zadaniem całego procesu rewalidacyjnego jest zapobieganie pogłębianiu się istniejących już zaburzeń, oraz powstawaniu nowych, dodatkowych.

Podczas zajęć rewalidacyjnych skupiamy się na usprawnianiu zaburzonych funkcji, niwelowaniu dysfunkcji, uzupełnianiu deficytów poprzez wykorzystywanie mocnych stron ucznia.

Podczas zajęć rewalidacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na rozwijanie:

- umiejętności komunikacyjnych,

- percepcji wzrokowej,

- percepcji słuchowej,

- koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

- orientacji przestrzennej,

- spostrzegania,

- koncentracji uwagi,

-umiejętności motorycznych i manualnych,

- usprawnianie technik szkolnych w tym rozwijania umiejętności wypowiadania się,

- samodzielności osobistej i społecznej,

- kompetencji emocjonalno- społecznych i komunikacyjnych,

- technik szkolnych,

- zdolności do radzenia do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.


Celem rewalidacji  jest: 

 • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego  i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich  możliwości, 
 • wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od  normy, wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz  eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym również zaburzeń  zachowania, 
 • rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych,  słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz  współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno motorycznej, 
 • stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych  warunkujących uczenie się. 

Mając na uwadze powyższe nauczyciele i terapeuci, prowadzą zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i dostosowanych, kreatywnych pomocy dydaktycznych.

Korzystając z długopisów 3D, można przygotować spersonalizowane pomoce, które będą dużym ułatwieniem podczas zajęć rewalidacyjnych, zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, a nawet zajęć edukacyjnych.  Możliwość doboru ulubionych kolorów, jest dodatkowym atutem, który mobilizuje dzieci do ćwiczeń. Ponadto to sami uczniowie mogą przygotowywać takie pomoce, co dodatkowo wzmacnia ich poczucie wartości i sprawstwa. 

Kolejna nasza propozycja dotyczy pomocy- kreatywne kołeczki, które wykorzystać możemy na wiele sposobów. Na przykład do ćwiczeń w zakresie spostrzegania, koordynacji wzrokowo- ruchowej, percepcji wzrokowej, czy w zakresie rozwijania technik szkolnych.

Przykłady ćwiczeń:

 • Uczniowie mogą odwzorowywać rysunkowe schematy, zakładając w określonej konfiguracji kolorowe gumki, ale także wykonane długopisem kółka. 
 • Mogą przeliczać, porównywać i uzupełniać ilość elementów na kołeczkach. 
 • Mogą dobierać  w pary lub określone ilości elementów, w tych samych kolorach itd.
 • Uczniowie mogą dokładać brakujące elementy.
 • Układać określoną liczbę elementów, albo określoną liczbę elementów w danym kolorze.
 • Możemy nałożyć określoną liczbę gumek na paliki i poprosić o ich przeliczenie, zapisanie liczby i dodanie.
 • Możemy wykorzystać jeden kołeczek, dwa lub 3.
 • Uczniowie mogę wskazywać na którym kołeczku gumki są najwyżej, a na którym najniżej założone.
 • Możemy pobawić się w kodowanie.
 • Podmieniać niepasujące elementy.

Jeśli nie macie długopisów 3D, możecie podobne pomoce wykonać z innych materiałów.Pobierz szablony do wykonania pomocy TUTAJ
Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń,  to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ

Zima już zagościła na dobre! Polecamy nasze karty pracy w temacie zimy i ferii. Oferta TUTAJ
Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJ


SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz