SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 11 marca 2024

Jak pracować z uczniami z zespołem Downa?

 Zbliża się Światowy Dzień Zespołu Downa. W wielu szkołach organizuje się dla uczniów aktywności, które mają na celu nie tylko wzbogacenie wiedzy na temat zespołu Downa, ale przede wszystkim integrację z tymi dziećmi i kształtowanie szacunku oraz tolerancji wobec niepełnosprawności. To również okazja do przypominania, jak ważne jest dbanie o równe szanse w społeczeństwie przy zachowaniu różnorodności. 
Symbolem tego dnia stały się kolorowe skarpetki, które mają odzwierciedlać to, że wszyscy jesteśmy różni, a jednak tacy sami. 
Warto zatem ten kolorowy dzień wykorzystać do rozwijania świadomości społecznej na temat funkcjonowania osób z zespołem Downa. 

Czym jest zespół Downa?

 • Zespół wad wrodzonych, który powodowany jest nieprawidłową liczbą chromosomów. 
 • Osoby z zespołem Downa w przewadze dotknięte są niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu lekim, umiarkowanym, znacznym, czasami nawet głębokim, ale są też osoby w normie intelektualnej.
 • Odznaczają się cechami dysmorfii (zmianami w wyglądzie m.in. mały nos, mała żuchwa, pojedyncza bruzda dłoniowa, duży język, hipoplazja (nieprawidłowy rozwój) zębów, deformacje w obrębie palców, krótka szyja, nisko osadzone małżowiny uszne, niski wzrost,
 • Charakterystycznym objawem zespołu Downa jest fałda nad powiekami. 
 • Bardzo często występują choroby współtowarzyszące.
 • Na ogół to bardzo ciepłe, zabawne, serdeczne, empatyczne i przyjazne osoby.
 • Widoczne i utrudniające komunikowanie się, różnice w anatomicznej budowie jamy ustnej, niedosłuch, niskie napięcie mięśniowe utrudniają nabywania kompetencji językowych. 

Jak funkcjonują uczniowie z zespołem Downa w szkole?
 • Każdy z nich jest inny i mają różnorodne temperamenty.
 • Cechuje ich najczęściej mniejsza sprawność ruchowa i manualna.
 • Są chętne do nawiązywania bliskich relacji, szybko przywiązują się do przyjaznych sobie osób.
 • Nadmierne zainteresowanie innymi osobami, czasami zbyt duża potrzeba bycia w bezpośredniej relacji z rówieśnikami, w starszych klasach może być powodem kłopotów i nieporozumień rówieśniczych.
 • Są  radosne i miłe,  mają niezwykle pogodną i uczuciową naturę. 
 • Mają niższe możliwości poznawcze i intelektualne, dlatego materiał dydaktyczny musi być indywidualnie dostosowany do ich potrzeb.
 • Najczęściej występuje opóźniony rozwój mowy i trudności z rozumieniem mowy.
 • Widoczny spowolniony rozwój fizyczny, umysłowy i motoryczny.
 • W młodszym wieku potrzebują pomocy przy podstawowych czynnościach higienicznych i samoobsługowych.
 • Występują czasami zachowania nieprzewidywalne i niepożądane, szczególnie w przypadku dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
 • Charakteryzuje ich niska koncentracja na zadaniu, szybka męczliwość, stąd potrzeba częstego przekierowywania aktywności i uwagi.
 • Różnice w anatomicznej budowie jamy ustnej, niedosłuch, niskie napięcie mięśniowe nie ułatwiają nabywania kompetencji językowych. 
 • Ich mocnymi stronami są spostrzegawczość, chęć współpracy i naśladowania zachowań i czynności.
 • Czasami widoczne są  sensoryzmy, autostymulacje i rutyny.
 • U niektórych uczniów pojawiają się trudności w kontaktach społecznych, których przyczyną jest zbytnia bezpośredniość i potrzeba bliskiego kontaktu.

Wiele dla popularyzowania świata osób z zespołem Downa zrobił Przemek Kossakowski w swoich programach Down The Road.

Miałam okazję przeprowadzić z Przemkiem wywiad, który polecam obejrzeć TUTAJ


 


 

Jak pracować z uczniem z zespołem Downa?

 • W pracy z uczniami z ZD obowiązuje zasada całkowitej indywidualizacji.
 • Należy dzielić zadania na etapy.
 • Konieczna jest wizualizacja nowych zagadnień.
 • Stosujmy proste i krótkie komunikaty.
 • Obowiązuje zasada poglądowości i odwoływania się do znanych sytuacji  z życia.
 • Istnieje duża potrzeba wsparcia przy zadaniach manualnych i w zakresie motoryki małej.
 • Mają trudności z wyobrażeniami i abstrahowaniem zatem potrzebna jest praca na materiale konkretnym.
 • Należy unikać nadmiaru bodźców.
 • Ograniczać nadmierne wrażania.
 • Tempo pracy dopasować do możliwości ucznia, często bardzo wolno wykonują zadania.
 • Należy stwarzać uczniom warunki do poznania wielozmysłowego.
 • Raczej rozpoczynać pracę na dużych przedmiotach, obiektach i płaszczyznach, dopiero później przechodzić do mniejszych elementów.
 • Zadania opieramy i treści zasadnicze, rzadziej o szczegóły. 
 • Częste przekierowywanie i zmienność aktywności, by utrzymać uwagę i koncentrację ucznia.
 • Warto wdrożyć wzmocnienia pozytywne motywujące do wykonywania zadania.
 • Warto wdrożyć TUS- Trening Umiejętności Społecznych.
 • U niektórych uczniów będzie potrzeba włączenia zajęć dotyczących niwelowania zaburzeń sensorycznych. 
 • Praca nad właściwym napięciem mięśniowym.
 • Na każdej lekcji stymulować do rozmowy, wypowiedzi i rozwijania słownictwa.  

Warto zatem wykorzystać ten kolorowy dzień do usprawniania zaburzonych funkcji. My przygotowałyśmy kilka ćwiczeń, które z powodzeniem można zaproponować dzieciom na zajęciach rewalidacyjnych, logopedii, czy podczas zorganizowanych integracyjnych zabaw.

Przykłady zabaw skarpetowych:

- segregowanie skarpetek i dobieranie w pary,
- zwijanie skarpetek w rulonik lub rolkę,
- przypinanie skarpetek na suszarce,
- wykonywanie elementów dekoracyjnych ze skarpetek, np. stonoga lub kolorowy wąż,
- ubieranie dwóch różnych skarpetek, a następnie szukanie pary i taniec kolorowych skarpetek,
- przy okazji utrwalanie orientacji w przestrzeni, lewej i prawej strony,
- chodzenie w skarpetkach po wyznaczonych trasach, labiryntach i w określonych kierunkach,
- warto także podnieść temat tolerancji, współpracy, wzajemnego wsparcia i empatii,
- można wykonać słoiki mocy, wsparcia i empatii,
- w starszych klasach warto wykonać lapbooki lub plakaty na temat integracji.INNE PROPOZYCJE ZABAW, ĆWICZEŃ I AKTYWNOŚCI ZNAJDZIECIE TUTAJ


POLECAMY GRY PLANSZOWE, ANGAŻUJĄCE UCZNIÓW, KTÓRE OPISAŁYŚMY TUTAJ
Polecamy zestaw 16 kart pracy i zadań z elementami skarpetek.


Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ


Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ

BEZAPŁATNY WEBINAR- AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 🟧Jesteś nauczycielem na ścieżce awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego na "starych zasadach"? 🟧Podjąłeś pracę w szkole i przygotowujesz się do zawodu? 🟧 A może jesteś w okresie przepracowania i przygotowujesz się do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego? 🟧 Jesteś mentorem lub opiekunem stażu? 🟧Jeśli chociaż na jedno pytanie odpowiedziałaś/ odpowiedziałeś tak, to ten webinar jest dla Ciebie!!! 🟧Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar, który odbędzie się już 7 marca o godz. 19.00. 🟧ZAPISZ SIĘ TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/ 🟧🟧🟧 ZAGADNIENIA NA WEBINAR🟧🟧🟧 1. ABC awansu na nowych i starych zasadach. 2. Monitorowanie ścieżki rozwoju zawodowego nauczyciela, na nowych i starych zasadach. 3. Sprawozdanie z realizacji wymagań za okres stażu na starych zasadach. 4.Dokumentacja przebiegu stażu i przygotowania się do zawodu oraz okresu przepracowania. 5. Prezentacja dorobku zawodowego. 6. Przedstawienie teczek nauczyciela na ścieżce awansu- kompletna dokumentacja i wsparcie na scieżce awansy na starych i nowych zasadach.


🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.🟥 Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
🟥🟥🟥 TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.
Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.🟥🟥🟥 TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.
1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:Polecamy wiosenne karty pracy


Materiały zawierają 20 kart pracy w formacie PDF. Przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej , można je wykorzystać na:
🌷 zajęciach edukacyjnych,
🌷 zajęciach rewalidacyjnych,
🌷 zajęciach z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJ


SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz