SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 20 sierpnia 2023

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne

 Jedną z form pomocy psychologiczno- pedagogicznej są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Jaki jest ich cel?

Celem zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne jest:
 •  Modyfikacja zachowań na bardziej aprobowane społecznie. 
 • Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.
 • Ponadto rozpoznawanie i kierowanie swoimi emocjami.
 • Budowanie dobrych relacji z innymi.
 • Określanie swoich mocnych stron i dostrzeganie ich u innych.

Elementy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne, ale także TUS

 • Podstawowe umiejętności prospołeczne: postawa ciała, głos, kontakt wzrokowy, mimika.
 • Wspólna zabawa, czyli wybór, odkładanie zabawki, kontrola czasu, porządkowanie po sobie miejsca zabawy. 
 • Nauka wygrywania, przegrywania, kompromisu, gratulowania wygranemu.
 • Emocje: nazywanie, określanie, mówienie o emocjach, panowanie nad emocjami, radzenie sobie z nimi.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna. 
 • Dyskutowanie, zadawanie pytań.
 • Reagowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji w szkolem, w domu i poza nim. (zaczepki, podpuszczanie, asertywność, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi).

Jak takie zajęcia dokumentować?

 • prowadzimy dziennik zajęć
 • przygotowujemy program zajęć
 • opracowujemy ocenę efektywności udzielanej pomocy w ramach tych zajęć
Jak zaplanować takie zajęcia?

 • na pewno z wykorzystaniem metod aktywizujących 
 • nowych technologii, które mogą nie tylko uatrakcyjnić zajęcia, ale przede wszystkim wspierać proces zapamiętywania, kojarzenia, wyobrażenia, wizualizację i techniki uczenia się
 • warto także wykorzystać gry planszowe
 • spersonalizowane pomoce dydaktyczne 
 • i karty pracy
Kto może prowadzić takie zajęcia?

Zajęcia te, należą do grupy zajęć specjalistycznych, w związku z tym osobami, które mogą je prowadzić są specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, szkole lub placówce, np. psycholog, pedagog, w tym pedagog specjalny lub nauczyciel posiadający przygotowanie z zakresu prowadzenia określonego rodzaju terapii, w tym zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (np. z TUS, arteterapii, socjoterapii, terapii behawioralnej). 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?

☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?

☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wskazówki i wybrane aktywności.
3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.
Ilość stron: 54
E-book w formacie PDF

E-book zakupisz TUTAJ
Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?
Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?
Polecamy nasz e-obok.


1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wybrane strategie uczenia się.
3. Propozycja ćwiczeń.
4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?
Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!
ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
2. Programy zajęć rewalidacyjnych.
3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych
4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.
5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.
6. Generatory do tworzenia kart pracy.
7. Karty pracy.
Ilość stron: 220
E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ
 

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ
Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Pakiet kart zamówisz TUTAJSPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ


Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz