SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

piątek, 17 maja 2024

Narzędzia TIK wspierające pracę z uczniem z dysleksją rozwojową

 
Dysleksja to  trudności w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów,  nie posiadają dysfunkcji intelektualnych, nie mają żadnych poważnych wad wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych.

Pamiętać należy przy tym, że   dysleksja to nie choroba, którą można wyleczyć. Dyslektykiem jest się na całe życie. Dlatego tak ważne jest, aby dobrać odpowiednie metody i formy pracy, które ułatwią uczniom wyćwiczenie różnych strategii postępowania, dzięki którym dysleksja nie będzie przeszkadzać w życiu codziennym i ułatwi wszechstronne zdobywanie wiedzy i nabywanie różnorodnych umiejętności. 

Osby dotknięte dysleksją borykają się z różnymi trudnościami w obszarze czytania, pisania, przetwarzania i rozumienia informacji. 

Uczniowie przede wszystkim:
- mają trudności z uczeniem się na pamięć
- przetwarzaniem informacji
- tempem pracy
- płynnym czytaniem
- czytaniem ze zrozumieniem
- pisaniem
- problemy z rozpoznawaniem stron: prawa, lewa
- mogą nie odróżniać dźwięków ani kształtów
- mogą nie dostrzegać różnicy w zapisywanych cyfrach i literach
- mylą podobnie wyglądające litery
- popełniają błędy językowe, ortograficzne i gramatyczne zarówno w piśmie jak i mowie, mimo że znają zasady pisowni.

Więcej przeczytasz TUTAJ

Jak zatem możemy pomóc nadzym uczniom z dysleksją rozwojową? Jak sprawić by nauka stała się przygodą i dawała poczucie sukcesu i sprawstwa, a nie była powodem bólu brzucha, obniżonego nastroju czy wyuczonej bezradności?

Dzieci z dysleksją rozwojową powinny mieć takie szanse edukacyjne jak ich koledzy  i koleżanki. Działania, które w związku z tym podejmiemy, mają :

- wzmocnić poczucie własnej wartości, 

- pomóc zniwelować dysfunkcje utrudniające uczenie się, 

- rozpoznać mocne strony ucznia, które pomogą skompensować niżej funkcjonujące obszary, 

-  zapobiec zaburzeniom sfery emocjonalno- motywacyjnej,

- zachęcać do systematycznej pracy,

- bieżących ćwiczeń w pisaniu, czytaniu, przetwarzaniu informacji i tekstu

-  ułatwić realizację celów edukacyjnych. 

Więcej przeczytasz TUTAJ

W związku z tym każde dziecko z dysleksją rozwojową musi mieć zapewnione dostosowanie wymagań edukacyjnych na każdym przedmiocie w zakresie stosowanych metod, form pracy, środków dydaktycznych, pomocy, sprzętu edukacyjnego, z którego korzysta, ale także w obszarze sprawdzanie wiedzy i umięjętności ucznia i w zakresie organizacji procesu nauczania, w tym przestrzeni szkolnej.

Więcej o dostosowaniach wymagań edukacyjnych przeczytacie TUTAJ


Niewątpliwą pomocą w pracy z uczniami z dysleksją rozwojową mogą być narzędzia TIK. Dziki nim możemy nie tylko przygotowywać dostosowane materiały, karty pracy i ćwiczenia, ale są niesamowitym wsparciem dla osób z dysleksją chociażby w zakresie czytania i rozumienia tekstu.PRZYKŁADOWE NARZĘDZIA TIK WSPIERAJĄCE PRACĘ Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ 


Rozszerzenia Chrome mogą być potężnym narzędziem, pomagającym uczniom z dysleksją w nauce. 
Przeglądarka Chrome umożliwia bowiem instalowanie narzędzi, które ułatwiają funkcjonowanie dziecka w szkole. 

Dyslexia Friendly - rozszerzenie, które zwiększa czytelność tekstu, zmieniając czcionki na łatwiejsze do odczytania ( OpenDyslexic i Comic Sanse) Pracę z tekstem ułatwiają również wizualne dodatki:
 • kontrast między akapitami - podświetlenie innym kolorem tła, 
 • linijka - jej szerokość  można dostosować do wielkości tekstu.

OpenDyslexic Font for ChromeOpen-Dyslexic to czcionką typu open source, stworzona dla osób z dysleksją i ułatwiająca czytanie. Po zainstalowaniu rozszerzenia, zostaną zastapione wszystkie czcionki na stronach internetowych czcionką OpenDyslexic. 


Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader rozszerzenie, które zamienia tekst na mowę. Dzieciom z dysleksją zapewni alternatywny sposób na korzystanie z treści, umieszczonych w Internecie. Program obsługuje 40 języków, w tym język polski. Po uruchomieniu rozszerzenia, należy przejść do ustawień, gdzie oprócz języka, można ustawić  prędkość czytania, wysokość dźwięku oraz głośność.

Czytnik immersyjny: Czytnik immersyjny firmy Microsoft to bezpłatne narzędzie, które 
wspiera naukę czytania niezależnie od wieku i umiejętności użytkowników. 
Czytnik immersyjny używa sprawdzonych technik w celu rozwoju następujących umiejętności:

• Rozumienie tekstu,
• Nauka języków,
• Dekodowanie dla czytelników z dysleksją.

Czytnik znajdziemy na przykład w aplikacjach: Teams, Word, Forms, Outlook, Wakelet
Vocaroo- aplikacja do nagrywania wiadomości głosowych. Pomysłów na zastosowanie tego narzędzia jest naprawdę wiele. Sprawdzi się szczególnie w trakcie edukacji hybrydowej i zdalnej. Dzięki niemu nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele mogą nagrywać wiadomość i polecenia dla uczniów, ale także instrukcje głosowe. Dla ucznia z dysleksją, który ma trudności z odczytaniem i przetworzeniem tekstu, nagranie wiadomości głosowej będzie ogromnym ułatwieniem.
Nagrany plik możemy udostępnić za pomocą wygenerowanego linku, kodu QR, czy też pobranego pliku w formacie mp3. Wolne Lektury- Wolne Lektury to lektury szkolne i tysiące innych książek – za darmo i bez rejestracji.
Uczniowie, którzy mają trudność z czytaniem, rozumieniem i przetwarzaniem tekstu, szkolne lektury mogą słuchać online, ściągać na swój telefon lub komputer, dzielić się z innymi.


Lektury dostępne- Seria Lektury dostępne to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Uczniowie z niepełnosprawnościami mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się często mają utrudniony dostęp do tekstów literackich. Barierę może stanowić w szczególności język utworów oraz ich charakter. Trudności powodują, że wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozbawionych jest możliwości obcowania z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury narodowej.

Lektury dostępne mają za zadanie przeciwdziałać temu wykluczeniu. Wzbogacenie ich o filmy z tłumaczeniami migowymi stanowi znaczącą pomoc w pełnym i dokładnym zrozumieniu treści. Oprócz realizacji zadań szkolnych uczeń rozwija biegłość w zakresie języka polskiego oraz języka migowego.

Do każdej multimedialnej lektury powstał pakiet materiałów składający się z nagrań video z tłumaczeniem tekstu na polski języki migowy, tekstu łatwego do czytania (ETR), opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS.

Polecamy także fantastyczny lekturownik. Opracowanie lektur w klasach 4-6 i 7-8
Pobierz TUTAJ
Dyktanda online- to zbiór dyktand, ćwiczeń i zadań online. Uczniowie z trudnościami w zakresie pisania, przetwarzania tekstu, stosowania reguł i zasad ortograficznych mogą ćwiczyć tam swoje umiejętności.Dyktanda online na Eduzabawy- Na stronie tej znajdziemy nie tylko ćwiczenia online, ale istnieje także możliwość pobrania dyktanad w wersji pdf do wydruku.Arkusze do druku: wykreślanki, teksty z lukami, krzyżówki, gry planszowe i chmury wyrazowe.Fiszki- Do czego służą fiszki?

Fiszki nie tylko uczą słów poprzez ich tłumaczenie (np. dog – pies), ale również wykorzystują obrazy i potencjał wizualizacji. Dzięki temu skojarzysz słówko dog np. z ulubioną rasą psa. W ten sposób nauczysz się myśleć w danym języku i nie będziesz tracić czasu na przywoływanie słówek w głowie. Fiszki najczęściej są dwustronne, ale mogą być jednostronnie drukowane, a zadaniem uczniów jest uzupełnienie drugiej strony. Np. dziecko może zapisać wyraz w innym języku, może zapisać objaśnienie czy znaczenie hasła. Ucząc się tabliczki mnożenia do konkretnego wyniku można zapisać działanie, czyli iloczyn liczb. Utrwalając liczby parzyste i nieparzyste, albo cyfry rzymskie, możemy wykorzystać w ten sposób generowane karty-fiszki. Sprawdzą się także w zakresie globalnego uczenia czytania i zapamiętywania nowych słówek.
Na stronie można wygenerować również inne dostosowane materiały dla uczniów. 


Nauka języka angielskiego z engly.pl- to platforma do nauki języka angielskiego. Na stronie znajdują się autorskie ćwiczenia leksykalne, gramatyczne oraz ćwiczenia dotyczące funkcji i środków językowych.
Kostki i karty opowieści.
W pracy z uczniami z dysleksją sprawdzą się także kostki i karty opowieści, które możemy wykorzystać
do rozwijania słownictwa, publicznych wypowiedzi. ćwiczeń w zakresie komunikacji. 


             

Dla uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią poprawne wypełnianie kart pracy może być trudne. Aby ułatwić im to zadanie, warto wykorzystać SnapType, aplikację, która pomaga dzieciom z SPE nadążyć z notowaniem za rówieśnikami w klasie.Ta mobilna aplikacja, pozwala zrobić zdjęcie lub wczytać przygotowaną dla ucznia notatkę, schemat czy sketchnotkę i uzupełnić ją na tablecie. SnapType pozwala nakładać pola tekstowe na obrazy i w ten sposób uzupełniać karty pracy. Wypełnione arkusze uczeń przechowuje na tablecie lub wysyła do nauczyciela, który drukuje stworzone notatki.Aplikacja jest dostępna w Sklepie Play TUTAJ i na App Store TUTAJPolecamy naszą nowośćKOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz