SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 24 czerwca 2023

Wakacyjne ćwiczenia percepcji słuchowejPercepcja słuchowa, czyli spostrzeganie słuchowe, jest jedną z podstawowych funkcji psychofizycznych, zaangażowanych w czynność czytania i pisania. Prawidłowy rozwój percepcji słuchowej ma  bardzo duże znaczenie w rozwoju dziecka.

Nieprawidłowości w rozwoju percepcji słuchowej stanowią  jedną  z wielu  przyczyn niepowodzeń  dzieci  w początkowej nauce czytania i pisania. Systematyczne  prowadzenie ćwiczeń rozwijających percepcję słuchową w domu i w szkole ma ogromny wpływ na prawidłowy przebieg procesu uczenia umiejętności czytania i pisania.

Warto usprawniać zatem percepcję słuchową na wiele sposób i przy każdej nadarzającej się okazji, również w czasie codziennych aktywności i wakacyjnych podroży.

Dzieci najchętniej ćwiczą w naturalnym środowisku, wtedy kiedy mogą działać i doświadczać. Wakacje i letnie okoliczności doskonale wpisują się w te potrzeby. Szczególnie latem możemy wsłuchiwać się w odgłosy zwierząt, ptaków, szumu fal, przelewanej wody, przesypywanego piasku i szeleszczących liści na wietrze. Takie okoliczności pozwalają nie tylko na spontaniczne słuchanie, ale także na rozpoznawanie i nazywanie dźwięków i odgłosów.

Kilka naszych propozycji do rozwijania percepcji słuchowej:

- Naśladowanie usłyszanych w lesie, na łące, w ogrodzie, nad morzem, czy w górach dźwięków oraz rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków z otoczenia.

- Naśladowanie odgłosów ptaków, ale także szumiących fal, czy powiewów wiatru.

- Słuchanie przesypywanego piasku i kamieni oraz różnicowanie tych odgłosów.

- Wsłuchiwanie się w przelewaną w różnym tempie wodę i wskazywanie tego tempa i natężenia głosu np.:, szybko, wolni, cicho, głośno....

- Proponujemy różnorodne zabawy polegające na zgadywaniu, który przedmiot na plaży, czy nad jeziorem wydaje taki dźwięk poprzez stukanie w plastikowe foremki, bidon, koło do pływania, materac itd.

- Nagrywanie np. z użyciem smartfonów różnych odgłosów i wspólne ich odsłuchiwanie i odgadywanie czyj to głos lub dźwięk.

- Podczas podróży w aucie naprzemiennie wystukujcie rytmy i je odtwarzajcie.

- Podczas podróży w pociągu, czy aucie można bawić się w słownego węża, który polega na tym, że jedna osoba wypowiada najpierw jedno słowo, inni je powtarzają i zapamiętują. Następnie dokłada kolejne słowa, a zadaniem pozostałych uczestników zabawy jest powtórzenie nowego słowa i następnie całego ciągu poprzednich słów.

- Wskazywanie słów rozpoczynających się od danej głoski.

- „Co słyszysz?” - dziecko z zamkniętymi oczami wsłuchuje się w ciszę panującą 

w pokoju, aucie podczas podroży, na łące, nad morzem, w górach czy jeziorze.

- Reagowanie na wyraz zaczynający się na określoną głoskę. Jedna osoba mówi wyrazy dowolne prosząc uprzednio dziecko o reagowanie (klaśnięcie, podniesienie ręki) na umówioną głoskę, np. "p".

- Odszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, które mają wskazaną przez jedną osobę ostatnią głoskę w nazwie.

- Odszukiwanie w najbliższym otoczeniu ciekawych przedmiotów i układanie do ich nazw śmiesznych rymów.

- „Jaką sylabą rozpoczyna się słowo?” - zabawa w wyróżnianie sylab w wyrazie. Dziecko

podaje pierwszą sylabę w usłyszanym słowie.

- Wspólne śpiewanie piosenek.

- Przeliczanie wyrazów w zdaniu. 

- Odsłuchiwanie piosenek, a następnie wskazywanie ich wykonawców.

- Zabawy w tak zwany "głuchy telefon".

- Słuchanie tylko początku piosenki i wskazywanie ich tytułów.


Jeśli lubcie nowe technologie, to świetnym sposobem na ćwiczenia percepcji słuchowej może być wykorzystanie bezpłatnych, webowych aplikacji z serii "Kreatywne aplikacje", dzięki którym możemy m.in. odsłuchiwać rytmy i je odtwarzać. Możemy także tworzyć własne projekty muzyczne i ćwiczyć słuch, ale także koordynację słuchowo- ruchową.


O aplikacjach przeczytasz TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJOferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ

🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego. Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJ


SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz