SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

środa, 15 maja 2024

Dokumentowanie zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W obecnej dynamicznej rzeczywistości edukacyjnej, gdzie pracujemy coraz częściej w zróżnicowanych klasach, pomoc psychologiczno-pedagogiczna wyłania się jako kluczowy element wsparcia uczniów. Wielu nauczycieli prowadzi zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co niewątpliwie wymaga precyzyjnego i starannego dokumentowania tych działań.

Dokumentowanie zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej reguluje rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Zgodnie z jego zapisami zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentuje się w dzienniku zajęć innych. Do dziennika innych zajęć, w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wpisuje się:

 • w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci/uczniów oraz oddział, do którego uczęszczają,
 • adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
 • indywidualny program pracy z dzieckiem/uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy,
 • tygodniowy rozkład zajęć,
 • daty i czas trwania zajęć,
 • tematy przeprowadzonych zajęć,
 • ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem/uczniem -> przykładowa ocena dostępna jest tutaj
 • odnotowuje się obecność dzieci/uczniów,
 • przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
Sposób dokumentowania, forma i terminy sporządzania dokumentów powinny zostać  ustalone i wprowadzone przez  dyrektora szkoły.

Programy, oceny efektywności zajęć z PPP, przykładowe zapisy w dzienniku i ciekawe aktywności są dostępne w naszych materiałach. To kompleksowe wsparcie nauczycieli, które ułatwi pracę i zaoszczędzi  czas tym, bardziej, że potrzebne dokumenty udostępnione są w formie do edycji, co z pewnością ułatwi ich dostosowanie.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne --> Dostępne tutaj

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  --> Dostępne tutaj


Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się  --> Dostępne tutaj


Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


Posiadamy teczki dla nauczycieli realizujących awans na starych, ale także 
nowych zasadach.

Materiały znajdują się TUTAJ

Szczególnie polecamy przykładowe pytania i przykłady problemów do rozwiązania w oparciu o przepisy prawa. ajęcia bardzo spodobały się naszym uczniom, były nie tylko zabawne i angażujące, ale co ważniejsze, skutecznie utrwaliły powtarzaną wiedzę.  

Polecamy naszą nowość


Polecamy komplet naszych materiałów. teczki i opracowania praz przykładowe wzory dokumentów, które ułatwią Państwu przygotowanie się do egzaminu lub rozmowy

Posiadamy teczki dla nauczycieli realizujących awans na starych, ale także 
nowych zasadach.

Materiały znajdują się TUTAJ

Szczególnie polecamy przykładowe pytania i przykłady problemów do rozwiązania w oparciu o przepisy prawa. 
KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz