SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 10 września 2023

Poczucie sprawstwa i własnej wartości u osób z niepełnosprawnościami intelektualnymiCzy  zastanawialiście się kiedyś nad tym, jakie są rzeczywiste możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie? Jakie mają potrzeby i czy ich niższe możliwości poznawcze powodują, że nie mają zbyt dużych oczekiwań od siebie, od rówieśników i  funkcjonowania w społeczeństwie? ? Czy zależy im na sukcesie i poczuciu sprawstwa?

Oczywiście,  jakość ich życia jest najczęściej konsekwencją warunków stworzonych im przez innych ludzi- rodziców, rodzeństwo czy nauczycieli. Ale czy to uprawnia nas dorosłych do decydowania i narzucania sposobów aktywności, organizacji dnia, tego w co się ubiorą w danym dniu, albo co zjedzą na śniadanie?

 Oczywiście, że nie i dlatego jeśli tylko ich możliwości intelektualne na to pozwalają, zawsze powinniśmy dawać wybór i przestrzeń do rozwoju na miarę potrzeb i zasobów. Nawet najmniejszy aspekt życia, o którym mogą decydować, współdecydować i planować może znacząco poprawić ich samopoczucie, poczucie własnej wartości, godności, ich jakość życia, a tym samym  poczucie sprawstwa. 

Co zatem możemy zrobić, aby osoby niepełnosprawne miały szansę na godny rozwój, współdziałanie i bycie potrzebnym?

 • Nie przejmujmy za nich inicjatywy w każdym obszarze ich funkcjonowania, nawet jeśli zrobią coś wolniej niż my, mniej dokładnie, to robią to sami, co z` pewnością przełoży się na wzrost ich poczucia wartości, bycia dla kogoś ważnym i komuś potrzebnym.
 • Nagradzajmy nawet za najmniejszy sukces(słownie, gestem, postawą ciała, uśmiechem....).
 • Doceniajmy każdą inicjatywę, zaangażowanie i wysiłek włożony w wykonywane zadanie.
 • Pomagajmy w rozpoznawaniu mocnych stron i predyspozycji, które można wykorzystać do aktywizacji.
 • Stwarzajmy możliwości i przestrzeń do inicjatywności i aktywności tych osób.
 • Prowokujmy sytuacje do aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
 • Przydzielajmy obowiązki domowe, z którymi sobie poradzą, a tym samym osiągną poczucie przynależności do rodziny.
 • Za zgodą osoby z niepełnosprawnościami możemy przygotować proste instrukcje, plany aktywności, szablony, czy zestaw wskazówek, które będą pomoce w wykonywaniu np. obowiązków domowych.
 • Zacznijmy od najprostszych aktywności, które są im znane i z którymi nie będą mieli problemu, a tym samym nie zniechęcą do działania.
 • Dostosowujmy aktywności mimo niższych kompetencji i niższego potencjału, do wieku osoby niepełnosprawnej intelektualnie, tak by nie infantylizować jeszcze mocniej ich funkcjonowania.
 • Pozwólmy na kontakty z rówieśnikami, z rodziną, pozwalając chociażby na zapraszanie znajomych na ważne w ich życiu wydarzenia, takie jak urodziny czy imieniny. 
 • Pozwalajmy na udział tych osób w różnych inicjatywach i wydarzeniach lokalnych, chociaż jak wiemy niestety świadomość w zakresie potrzeb tych osób w społeczeństwie jest niska, ale naszym zadaniem jest ich uświadamianie.
 • Pozwólmy na aktywizację zawodową mimo wielu dysfunkcji i trudności w funkcjonowaniu. W aktywizacji tych osób nie chodzi o same pieniądze i możliwość zarabiania, ale często o samą możliwość wyjścia z domu i świadomość, że są komuś potrzebni. To wpływa znacząco na postawy życiowe, emocje, zdrowie psychiczne i funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnościami.
 • Twórzmy przestrzenie do rozwoju zainteresowań i pasji. Takie osoby mają swoje mocne strony, które umiejętnie rozpoznane i rozwijane mogą stać się nie tylko źródłem dochodów, ale przede wszystkim pozytywnym nastawieniem do życia i przełożyć się na zdrowie psychiczne.

Pamiętajmy, że kontakty z innymi ludźmi są głównym powodem satysfakcji życiowej albo jej braku niezależnie od poziomu intelektualnego człowieka. Brak aktywizacji,  brak pracy nad mocnymi stronami i nie włączanie takich osób do grupy rówieśniczej może skutkować stygmatyzacją, czasami zachowaniami agresywnymi ze strony innych i samych osób z niepełnosprawnościami, a w konsekwencji odrzuceniem, które może mieć fatalne skutki dla funkcjonowania psychicznego i emocjonalnego takich osób. 
Odrzucenie jest konsekwencją wzajemnej oceny dokonywanej przez członków grupy.

Jak zatem aktywizować i wzmacniać poczucie własnej wartości od najmłodszych lat, kiedy dzieci są w szkole i kształtują swoją tożsamość i poczucie własnej wartości?

- angażujmy w projekty szkolne,
- rozwijajmy talenty i zainteresowania,
- rozwijajmy kreatywność uczniów,
- uczmy zaradności w obszarze gospodarstwa domowego,
- poprzez TUS pokazujmy aktywne sposoby spędzania czasu wolnego,
- włączajmy w różne inicjatywy szkolne i lokalne,
- pomagajmy w zatrudnieniu w zakładach wspierających osoby z niepełnosprawnościami,
- pokazujmy sposoby na bycie potrzebnym i ważnym poprzez przygotowywanie wytworów użytecznych takich jak np. stroiki i ozdoby okolicznościowe.

Uwielbiam w roku szkolnym takie momenty i czas, kiedy możemy wytarzać przeróżne ozdoby świąteczne i okolicznościowe, piec ciasta i przygotowywać potrawy,  które później sprzedajemy na kiermaszach, czy w szkolnych kawiarenkach, które organizujemy.

Uczniowie z niepełnosprawnościami mają takie same potrzeby jak ich rówieśnicy. Potrzebują uwagi, wsparcia, poczucia sukcesu.


 


Przykłady takich kawiarenek i aktywizacji osób niepełnosprawnych  TUTAJW okresie Bożego Narodzenia, ale także Wielkanocy pracujemy nad świątecznymi ozdobami, które można podarować najbliższym jako prezent, wzmacniając poczucie własnej wartości i bycia dla kogoś ważnym. Można też te wytwory sprzedaż pozyskując przy tym pieniądze, które dadzą poczucie sprawstwa. 

Przykłady tegorocznych aktywności:Przykłady  prac uczniów, które wykonali w zeszłym roku.

Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJSzkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Szkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJ


Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz