SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 27 maja 2024

GENERATORY DYPLOMÓWZbliża się koniec roku szkolnego, czas podsumowań edukacyjnych, sportowych i wychowawczych aktywności. Nauczyciele poszukują stron, programów czy platform, na których można w krótkim czasie stworzyć spersonalizowane dyplomy.

Zajęcia rewalidacyjne- jak napisać ocenę efektywności zajęć rewalidacyjnych?

 Każdy nauczyciel i specjalista realizujący z uczniem zajęcia rewalidacyjne zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ich efektywności.

niedziela, 26 maja 2024

Canva- zastosowanie tablicy whiteboard
Canva, to od niedawna bezpłatne narzędzie PRO dla nauczycieli. Wystarczy zalogować się za pomocą loginu i hasła z ZPE, aby mieć dostęp do bogactwa tej fantastycznej platformy.
Jak pozyskać te dane? Instrukcja TUTAJ

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO

 


Nauczycielom, którzy rozpoczynają staż na stopień nauczyciela mianowanego na "starych" zasadach dyrektor szkoły przydziela opiekuna stażu, czyli nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. 

sobota, 25 maja 2024

DZIEŃ DZIECKA Z GENIALLY

Dzień Dziecka może być dobrą okazją do rozmów w klasie na temat praw dziecka. Aby dodatkowo zmotywować uczniów do aktywności na zajęciach, stworzyłyśmy zadanie w Genially.

DOKUMENTOWANIE PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO I ZAPISY W DZIENNIKUPedagog specjalny dokumentuje przebieg swojej pracy zarówno w dzienniku zajęć pedagoga specjalnego, jak i w dziennikach prowadzonych zajęć. Planuje i ewaluuje swoją pracę. Dokonuje oceny efektywności zajęć.

piątek, 24 maja 2024

Kreatywne dłonie- pomoce dydaktyczne na rewalidację i inne zajęciaKreatywne dłonie- to propozycja pomocy dydaktycznej dla uczniów z zaburzeniami percepcji wzrokowej, motoryki małej, spostrzegania, trudności w przeliczaniu i określaniu wartości liczby, rozróżniania i nazywania kolorów oraz orientacji przestrzennej.

środa, 22 maja 2024

ABC ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCHCelem zajęć korekcyjno - kompensacyjnych jest jest korygowanie i kompensowanie odchyleń rozwojowych i zaburzeń psychoruchowych dziecka lub ucznia. Zajęcia mogą być prowadzone 

w przedszkolu, szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej.